top of page

Gad NASSIAdı, Soyadı: Dr.Gad Nassi

Doğum Tarihi ve Yeri: 1937, İstanbul

Aliya Tarihi: 1970

Ölüm Tarihi: 5 Kasım 2014

Tahsili: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu

Gittiği okullar: Galatasaray Lisesi, Istanbul

Mesleği: Psikiyatr


Özgeçmişi: Lise yıllarında bazı yerel dergilere tercümeler yaptı, yazılar yazdı. Üniversite yıllarında İstanbul’da yayınlanan Yahudi Cemaatinin gazetesi “Şalom”u yönetti. Ayrıca İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu’nun basın bürosunu idare etti. Türkiye Yahudilerini kültürel ve sosyal kökleriyle ilgilenmeye sevketmek önemli bir gayesi oldu.


İsrail’e aliya yaptıktan 16 sene sonra, 1986 yılında MORIT’i kurdu. Kuruluşun amacı Türkiyeli Yahudilerin kültürel ve sosyal mirasını korumak ve geliştirmekti. Kuruluşun başkanı olarak 1989 yılında, İsrail’de ilk “ Türk Yahudiliği Kongresi”ni organize etti. 1990 yılının Aralık ayında İsrail’in Tiberia şehrinde Dona Gracia Nasi anısına bir toplantı düzenledi. WIZO ve Tiberya Belediyesi de projeye destek verdiler.


Yaşamı boyunca, Moşe Şaul ile birlikte, Judeo Espanyol/ Ladino kültürü ve lisanının ilerlemesi ve yaşatılması için önemli çabalar sarfetti.


Eserleri /Yayınları: “ Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudi Gazeteciliği ve Basımevleri” adlı kitabın editörlüğünü ve bazı kısımlarının yazarlığını yaptı.

Aynı şekilde Ladino dilindeki “En Tierras Ajenas Yo Me Vo Murir” kitabının editörlüğünü ve bazı bölümlerinin yazarlığını yaptı. Kitap önce İstanbul’da, daha sonra 2005 yılında Barselona’da yayınlandı.


Sabetaycılık Akımı konusunda da muhtelif makaleleri yayınlandı. Şalom gazetesinin bir eki olan ve Ladino dilinde yayınlanan “El Amaneser” in kurucularından ve yazarlarındandır.


Kurduğu/ Çalıştığı/ Desteklediği Kurumlar: MORİT

Üstün ve kalıcı katkısı / Seçilme Nedenleri: Türkiye Yahudiliğinin kültürel ve sosyal yaşamının ve Judeo Espanyol kültür ve dilinin muhafaza ve geliştirilmesine önemli katkıları oldu.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page