top of page

NİTZAVİM – Hareketsiz Duranlar.
Bu peraşa Moşe’nin son önemli konuşmasını yapmak üzere herkesi toplamasıyla başlar.


Moşe, yaşadıkları ve şahit oldukları olayların sadece kendi yolculukları olmadığını, bu zor yolculuğun geçmiş ve gelecek tüm Yahudi nesillerine ait olduğunu açıklar ve bunu mistik bir şekilde yapar.


Moşe İsrailoğulları’na baktı ve hareketsiz şekilde durduklarını gördü. Bu hareketsizliğin ruhsal durumlarının bir yansıması olduğunu anlar. Çünkü bugün, şu anda Tanrınız ADONAY’ın önünde mümkün olan en yüksek seviyede duruyor, KUTSAL TANRI’yla coşku ve mutluluğun en üst düzeyini yaşıyorsunuz. Böyle bir seviyede iken bir yere hareket etmek düşünülemez, bu noktada ancak hareketsiz kalınır.


ATEM NİTZAVİM AYOM” cümlesinin anlamı “bugün duruyorsunuz” anlamına gelmektedir. Moşe son konuşmasında “Bugün” sözcüğünün önemini vurgulamak amacıyla altı kez tekrar etti. “Henüz doğmamış olanlar dahil…” cümlesi anlaşmanın gelecek kuşaklar için de geçerli olduğunu ifade eder. Bu bölümde Devarim kitabının temel konusu olan “TEŞUVA” kavramı ifade edilmektedir.


“Atem Nitzavim Ayom” cümlesi Yahudiler’in Moşe’nin karşısında bir çeşit trans halinde durduklarını, derin bir ferahlık ve iyilik duygusu olarak tanımlanabilecek mistik bir deneyim yaşadıklarını anlatmaktadır.


Mistik dünyada saklı olanla açıklanmış olan arasında sürekli bir mücadele vardır. İlahi bilgiyi arayan bizlerin görevi Tanrısal bilgilerin yolumuzu aydınlatacağını ve karanlığı dağıtacağını umarak saklı dünyayı keşfetmeye ve anlamaya çalışmaktır. “DÜNYA” anlamına gelen “OLAM” sözcüğü “SAKLI” anlamını da içermektedir. Yani ilahi gizler dünyanın kendisinde gizlidir.


Bu gizlerden biri de Tanrı’nın konuştuğudur. Tanrı’nın konuştuğunu bilen biri kendi konuşma ihtiyacına önem vermez. Moşe’nin yaptığı bu konuşma kendini ifade etme amacıyla yapılmamıştır. Her Yahudi de kendi konuşmasıyla Moşe’nin düşüncelerini ifade ettiğini bilmeli ve birincil görevi ve işlevi de Tanrı’nın düşüncelerini yansıtmak olmalıdır.


“TEŞUVA” kavramının tam karşılığı diğer dillerde yoktur. Etimolojik olarak bu sözcük “GERİ DÖNMEK” anlamına gelir. Özellikle de yılın bu döneminde çok daha derin bir anlam kazanıyor. Manevi olarak “Ruhu olması gereken yere geri döndürmek, eski yerine oturtmaktır”.


“Teşuva” kavramının karşılığı diğer dinlerde olmadığı için dini terminoloji veya ikonografi olmadan bunu nasıl açıklayabiliriz?


BAĞIMLILIK FİKRİ İLE………….


Alkol, uyuşturucu veya kumar gibi faaliyetlere bağımlı hale geldiğimizde kendimize ne kadar zarar verdiğimizi biliyoruz. Ancak, ne kadar zarar verseler de, kendimizi bu tür alışkanlıklardan vazgeçirmek son derece zordur.


Olması gereken, tövbeye (teşuva) çok benzer bir şeydir.


İlk olarak, “YANLIŞ BİR ŞEY” yaptığınızı anlamalısınız. İkincisi, bunu kamuya açık bir yerde “KABUL ETMEK” şeklinde yapmalısınız. Üçüncüsü, ne kadar zor olursa olsun, “DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNİ” taahhüt etmelisiniz.


Bağımlılık yapan uyuşturucudan kurtulmak ile yaşantımızdaki kötü alışkanlıklardan ve yanlış eylemlerden vazgeçmek (Teşuva) için yapılması gerekenler hemen hemen aynı şeylerdir.


Hiç düşündünüz mü rehabilitasyon merkezlerinde bu yaralı bireylere (bağımlılara) davranış değişikliğine ilham verebilen – onlara değişme gücü veren şey nedir?


KOŞULSUZ SEVGİ…….


Dini olsun ya da olmasın, inanç bununla ilgilidir…


Onlara “HAYIR” diyecek kadar önemseyen, birinin olmasıdır.


Bazen bir hayatın kaderi, 'Hayır' kelimesini söyleme ve duyma yeteneğine bağlıdır.


Tanrı’nın ifadelerini ve sözlerini anlayacak iç görüye sahip kişiler ne kadar şanslı.


Sevgilerimle - Shabat Shalom


Rabi. Yishak BİLMAN (z”l) & Rabi. Jonathan SACKS (z”l)
Commentaires


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page