top of page

Yeuda ve Tamar


Bu haftaki Vayeşev (וישב) peraşasından başlıyarak, Bereşit kitabının sonuna kadar, 14 bölümlük kısımında, bir istisna bölüm dışında, Yaakov’un ne şekilde Mısır’a göç edip, İsrael’in oğullarının orada yerleşmeleri anlatılmaktadır. (İsrael Oğulları diye bir millet henüz tarihin sahnesine çıkmamıştır.) Bu istisna bölüm (Bereşit 38) bu Şabat okuyacağımız peraşaya dahil.

38. bölümün 1-23 pasuklarında anlatılanların Türkçeye serbest tercümesi şöyle;

Yeuda Adulam bölgesine gidip orada Kenaan’lı bir kadın ile evlenir ve ondan üç erkek çocuğu olur. (Bereşit 38, 1-5)

Büyük oğlu Er’i Tamar ile evlendirir. Ancak Er genç yaşta ölür. O dönemin adetlerine göre ikinci oğlu Onan, Er’in adına bir çocuk doğsun diye, Tamar ile evlendirilir. Ancak Onan Tamar’ın hamile kalmaması için elinden her geleni yapar. Bu Tanrı’nın hoşuna gitmez ve Onan’ı öldürür. Er adına bir çocuk yapma sırası şimdi üçüncü oğul Şela’nındır. Ancak Şela henüz çocuk olduğundan, Yeuda Şela büyüyene kadar Tamar’ı ailesinin evine yollar. (Bereşit 38, 6-11)

Aradan uzun seneler geçer ve Yeuda’nın karısı vefat eder. Kendini teselli vesilesi ile de Yeuda Timna şehrine sürülerin yün kesimi için gider. Tamar kayınpederinin geleceğini işitir. Yas elbiselerini üzerinden çıkarıp güzel elbiselere bürünerek Timna yolundaki su kaynaklarının yanında oturur. Tamar, kayınpederinin onu Şela ile evlendirmek için geldiğini zanneder. Yeuda onu görür. Tamar’ın yüzü bir tül ile örtülü olduğundan onun bir sokak kadını olduğunu sanır. Yeuda yaklaşır ancak onun gelini olduğunu anlamaz ve ona bereber olmayı teklif eder. Tamar karşılığında ona ne vereceğini Yeuda’ya sorar. Yeuda ona bir keçi yavrusu yollıyacağını söyler. Ancak Tamar bunun için bir kefalet ister. Yeuda Tamar’a kefalet olarak ne istediğini sorar. Tamar, Yeuda’nın mühürünü, kemerini ve değneğini ister. Yeuda kabul eder ve onunla birlikte olur. Tamar hamile kalır. Güzel elbiselerini çıkarıp yas elbiselerine giyer. (Bereşit 38, 12-19)

Yeuda, kefaletini geri alabilmek için, vaad ettiği keçi yavrusunu bir arkadaşı ile, beraber olduğu kadına yollar. Ancak arkadaşı bu kadını bulamaz. Yol başında oturan sokak kadınını sorar ancak yerli halk böyle bir kadının olmadığını söyler. Yeuda, bıraktığı kefaleti geri alabilmek için daha fazla uğraşmaz. (Bereşit 38, 20-23)

Yeuda’nın zor durumda karar vermeye maruz kaldığı olaylardan biri daha, bölümümüzün 24. pasuğunda başlar. (Bu olaylardan bazıları: Yosef’in satılışı (Bereşit 37,26), Binyamin’e kefil olması (Bereşit 43,9), Binyamin’i kurtarmak için verdiği söylev (Bereşit 44, 18-34))

Gelin, İbranice metnine mümkün olduğu kadar bağlı kalarak Türkçe tercümesin bakalım.

Üç ay kadar sonra, Yeuda’ya gelini Tamar’ın fahişelik yaptığı ve bundan hamile kaldığı söylenir. “Onu çıkarın ve yakılsın” der Yeuda. Çıkarılır, ve (elindekileri) kayınpederine yollıyarak “ben bunların sahibinden hamile kaldım” der. “Lütfen bunların, mühürün, kemerin ve değneğin kime ait olduğunu tanımaya çalış” der. Yeuda bunları tanır. “O benden daha haklıdır çünkü ben ona oğlum Şela’yı vermedim” der. Bundan sonra (Yeuda) onunla (Tamar’la) ilgilenmez. Doğum vakti gelince işte karnında ikizler vardır. Doğum sırasında (bebeklerden biri) kolunu çıkarır ve ebe, “bu birinci çıktı” diyerek, eline kırmızı kurdele bağlar. Kolunu geri çektiğinde, kardeşi çıkar. “Niye böyle şiddetle çıkıyorsun” der ve ona Perets (şiddetle çıkan) adını verir. Ardından, elinde kırmızı kurdeleli kardeşi çıkar. Ve ona Zarah (parıldadı) adını verir. (Bereşit 38, 24-30)

Yeuda’nın zor durumda karar verme kabiliyetini görüyoruz. Tamar ise kendisine ve ailesine bir çocuk kazandırabilmek için hayatını tehlikeye atmıştır.

Sadece bu bölüme bakarsak, bu olayların, bilhasa ana konudan ayrılarak, burada anlatılış sebebini anlamak gerçekten zor. Ne var ki İsrael krallığının, David ile başlıyan hanendanlık sülalesinin Yeuda ve Tamar’ın oğlu Perets ile başladığını Rut kitabında öğreniriz (Rut 4, 18-22). Herhalde Tanah, Yosef’in baş rolü oynadığı bu 14 bölümde İsrael krallığının Yosef’in değil de Yeuda’nın sülalesinden olacağını burada ima etmek istemiştir.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page