top of page

VİNİ MOS DAREMOS A KONOSER
En azyendo kashones me vino a la mano un teksto de teatro. Digamos tengo una kamareta yena tekstos i vistimyentas de teatros, lo avri en la primera oja estava eskrito “ELVEDA TRAKYA” debasho los nombres de los djuguadores la data 2008. Ya paso 15 anyos. Kuando veyo las datas de los teatros ke djugi me atristo i digo komo paso tantos anyos ma no es los anyos ke paso es la vida ke esta pasando.

la pyesa empesava esta manera:


Ayde ijas..ayde vini ya es ora de asender lampara

BARUH ATA AD.ELOKENU MELEH AOLAM ASHER KİDESHANU BEMİTSVOTAV VETSİVANU LEADLIK NER ŞEL SHABAT.


Este rolo lo partaji (ermuera i eshuegra) kon mi kerida amiga SOLİ AVİGDOR i las mansevas ke las yamava “kızlarım” agora i eyas ya se izyeron nonas.


La konferensya kontinuava kon las animasyones de una kaza de djudyos en Çanakkale en el anyo 1934. Malgrado ke mis nonas i nonos eran de Trakya, si no meldava el livro de RIFAT BALİ “TRAKYA OLAYLARI” no teniya dingun avizo de los diyas pretos ke pasaron, nunka no avlaron nunka no kontaron lo ke travaron.

Malorozamente este espanto mos izo bivir anyos i panyos sekretos i konservativos. Kon este espanto no mos dimos a konoser.


Tengo amigas non djudias byen enstruidas, ken arkitektas ken avokatas ke me dizen:

“Sizin kilisede” dainda no apartan de papu a chimeneya malorozamente.


El anyo ke mi marido estava en el ospital, tuve una konversasyon veramente muy enteresante kon el profesor ke lo suanyava.

Kada demanyana me iva kon una esperansa ke va tomar una notisya buena. El primer echo me iva a la kamareta de el Hematolog ke era profesor de la universita de ÇAPA TIP FAKÜLTESİ i presidente de la tribuna, le demandava piadades. Lo mas de vezes me echava de la kamareta dizyendo ke esta muy okupado i ke no puede peryer tyempo kon todos los kompanyeros de los hazinos. Yo tornava yorando i triste a la kamareta.


Una demanyana komo syempre vino a vijitar al hazino i me demando:


-Albert kualo es

-Albert es un nombre doktor

- Etranjeros sosh

- No semosTurkos


Kada ves ke viniya me demandava tu komo te yamas? BAROKAS no es nombre turko etc. Esto kontinuo fin ke una demanyana yene me fui a su kamareta para demandar ke se va azer. El kuryozo yene me demando:


-De ande vinitesh? emigrantes sosh?

A la fin le respondi:


- No doktor ni etranjeros semos ni emigrantes semos Djudyos. (Siguro se lo dishe en turko BİZ YAHUDİYİZ).


La repuesta fue:

-Haaaa anladım yani Ermenisiniz

-Hayır doktor biz Yahudiyiz.


Le empesi a darle a entender ke los djudyos son bividores muy vyejos en estas tyerras, ke la rasa miya es de los ke vinimos en el 1492 de la Espanya, ke el Sultan Bayezit mos aresivyo i ke ya ay mas de 500 anyos ke bivimos en estas tyerras. İ no me chekineyi de dizirle ke munchas vezes semos mas Turkos de un Turko. Ke azemos kına gecesi i komemos yalancı dolmas i karniyarik.


Koca profesör kedo enkantado de lo ke le konti i se ekskuzo ke no saviya kualo es Djudyo kualo es Ermeni. Despues de akeya konversasyon, el ke me arondjava de la kamareta, empeso a dizirme buyrun Barokas hanım.


Komo estas konversasyones tengo munchos egzempyos. Kreyo, malgrado kada anyo ke azemos “AVRUPA YAHUDİ GÜNÜ” “diya de djudyos” i kon el program “GELİN TANIŞ OLALIM” “vini mos daremos a konoser” no es sufisyente.


Al vermos.


Comments


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page