top of page

METZORA – IŞIĞIN KAYNAĞI
  

 

 

Bu haftaki Paraşa'da Tzarat (cüzzam) ile Bedensel Akıntı (emisyon) arasındaki derin bağlantı konu ediliyor?


Kamptan atılmayı gerektiren üç tür “KİRLİLİK” (manevi olarak) vardır. Bunların ortak paydası bedenle ilgili olmasıdır.


CESET (Gövde – Tiferet) – CÜZZAM (Ağız – Malhut) ve BEDENSEL AKINTI (Cinsel Organ – Yesod)

Ceset ölüdür. Kötü Dilli biri ise yürüyen ölü olarak kabul edilir ve halk tarafından görünür olduğundan toplum içinde aşağılanmaya maruz kalır.


Oysa bedensel akıntı (Erkeğin seminal emisyonu ve Dişinin menstrüasyonu) halk tarafından görülmez. Bu nedenle kamusal bir aşağılama söz konusu değildir.


Kadim Bilgeliğe göre insanın kendini ifade etmesini sağlayan iki ana organı vardır ve her ikisinin de önü "Açıktır". Ağız ve Cinsel Organ her ikisi de sünneti gerektirir. Dilin sünneti ağız (Malhut) içindir ve Organ derisinin sünneti erkeklik organı (Yesod) içindir.


İlki olan AĞIZ (konuşma) kontrol edilmediğinde sonuç “CİLTTE” (Deri) kendini gösterir ve hasar Malhut'ta olur.


Birçoğumuz bumerangı fırlattığınızda her zaman size geri döndüğünü biliyoruz! Hiç fırlatma ayrıcalığına sahip olmadım ama arkasındaki teoriyi anlıyorum.


Hayat oyununda, her sabah güne başlarken evrene yüzlerce bumerang (söz) gönderiyoruz. Daha sonra cildimiz, giysilerimiz (ruhun elbiseleri), evimizdeki hadiseler yolu ile geri dönüyorlar. İyi, iyiyi doğuruyor ve bunun tersi de geçerlidir.


Neden bazı insanlar bumerang ilkesiyle sorun yaşıyor? Çünkü karşılığın bir şeyler verdikleri kişiden gelmesini beklerler.


Diğeri de CİNSEL ORGAN, kontrol edilmediğinde sonucun hasarı Yesod'a olur ve “IŞIK” lekelinir.

Bu nedenle haftanın peraşasında Tzaarat (DERİ) ile Bedensel Emisyonlar (IŞIK) birlikte tartışılmaktadır. “DERİ” ( עוֹר ) ve “IŞIK” ( אוֹר) çifttir Biri Ayin diğeri Alef harfi ile yazılır. Yani Işığa giden kaptır.


Sünnet eylemi, organı örten “DERİYİ” çıkarmaktır; deri çıkarıldıktan sonra “IŞIK” אוֹר ortaya çıkar.

“Sözlerinin Başlangıcı Işık Veriyor.” (Mezmur 119:130) Yazıldığı gibi basit düzeyde konuşma eylemi BİLGİ ile derin düzeyde parlayan IŞIK ile bağlantıdır.


İnsan Cinsel Organ (Yesod) aracılığıyla FİZİKSEL ALEMDE, ağız (Malhut) aracılığıyla MANEVİ ALEMDE “kuvvetler” yaratır.


Adem ile Havva'nın günahından dolayı ölümlü olduk. Yani ölüm yaşamın bir parçası haline geldiğinde, ölümü yenebilmek için yaşamın yeniden yaratılması (üretilmesi) gerekir.

Kan ölümü simgeler. Bir kadın hamile kaldığında kan akışı durur, bu da ölümden ziyade yaşamı simgelemektedir. Aksine eğer kan akışı devam ederse, yaşam potansiyeli kaybolur, bu da yaşamın ötesinde ölümü simgeler. Bu şekilde kirlilik (saf olmayan) doğar.


Eğer durum böyleyse, yeni bir bebeğin doğumu neden anneyi menstrüasyon dönemi gibi (Vayikra 12:2) saf olmayan hale getiriyor?


Basit düzeyde bunun nedeni, doğum sırasında annenin önemli bir parçasının kaybolmasıdır. Yeni hayatın ondan ayrılmasıdır. Kaynağından ayrılan herşey manevi kirlilik yaratır.


Cennet – Baba’yı (BİLGELİĞİ) ve Bahçe – Anne’yi (ANLAYIŞI) sembolize ederse “Cennetten bahçeyi sulamak üzere çıkan Nehir” (Bereşit 2:10) neyi simgeler?


Bilgelikten (Babadan) Anlayışa (Anneye) akan nehir BİLGİYİ (Daat’ı) sembolize etmesi gerekir. İbranicede NEHİR (Naar) aynı zamanda IŞIK (Ner) (Şemot 27:20) anlamına da gelir.

Her şabat akşamı eşim ile birlikte bir IŞIK (Ner/Mum) yakmaya özen gösteririm. Çünkü her birimize yeryüzünde hiçbir gücün söndüremeyeceği “RUHUN SONSUZ IŞIĞINI” yaratma gücü verildi.

Tüm Bene-Yisrael’in IŞIK ile kutsanması dileğiyle,


ŞABAT ŞALOM ve HAG PESAH SAMEAH

Rabi. Yishak BİLMAN (z”l) & Moşe PASENSYA


Comments


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page