top of page

İki yüzlü bir tarih..
Yahudi takviminde Av ayı tarihsel olarak birçok acının yaşandığı olaylara denk gelir. Casusların İsrael toprakları hakkında sunduğu olumsuz rapor , Betar şehrinin düşmesi ile binlerce Yahudinin işkenceyle öldürülmesi, en kutsal mekanimiz Bet-Amikdaş’ın yıkılışı , İngiltere ve İspanya dan sürgün, birçok toplu Yahudi katliamı 9 av tarihinde vuku bulmuştur.Tişabeav, Av ayının 9’u anlamına gelir ve bugün yerde oturup ağladığımız, oruç tuttuğumuz, kutsal Tora’mızı öğrenmediğimiz tek istisnai gündür. Ravlarımız bugünün potansiyelini iki yüzlü olarak tarif eder. Bilinen yüzünde acı ve gözyaşı vardır ama Maşiah’ın doğumu, kurtuluş döneminin gelişi gibi sevinçli bir gün olarak kutlanmaya dönüşecektir. Tisabeav gününde "Baruh Menahem siyon u bone Yeruşalayim " deriz, yani Siyon şehrini teselli eden ve yeniden inşa edecek olan Tanrı'mız kutsaldır.Bir yanda yıkım ve teselli, diğer yanda yeniden inşa ve sevinç.. Av ayının harfleri de kendi içinde bu iki yüzlülüğü barındırır; Arur (א) lanetlenen, baruh (ב) kutsanan kelimelerinin ilk harflerine gönderme yapar. Takvimin en üzüntülü günü Tisabeav da en sevinçli günü Tubeav da birkaç gün arayla Av ayına aittir.Av ayının günümüzde temsil ettiği manevi ve fiziksel sürgün "gola- galut" sözcüğü ile potansiyelinde temsil ettiği kurtuluş "geula" sözcüğü yazılış olarak ortak harflere sahiptir. Arasındaki tek fark א alef harfidir. Alef tek olan Tanrı'yı, sayısal değeri 1 ise aramızda olması gereken Birliği temsil eder. Sürgünden kurtuluşa giden yol Tanrı'ya dönerek bir olmaktır…Tora’daki buna benzer ilk olay Avraam Avinu ile Tanrı arasında gerçekleşen anlaşma sırasında yaşanır. Bu anlaşmanın fiziksel işareti olan sünnet mitsvasindan bahsettikten sonra Tanrı, Avraam’a torunlarının ilk sürgününden, Mısır'a gideceklerinden bahseder.Bir yanda Tanrı'ya en çok yaklaştığımız Avraam’ın anlaşması, bir yanda kölelikten gelecek olan kurtuluşu kutladığımız Pesah hikayesi…

Sünnet ya da anlaşma kelimesi ב harfiyle başlar. Sayısal degeri 2dir. Bir anlaşmanın olması için en az iki tarafın olması gerekmektedir.Tişabeav iki kişinin bir olduğu evliliğe de benzetilebilir. Evlilik iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, üzüntüsüyle, sevinciyle yapılan bir yolculuktur. İşler yolunda gittiğinde şükretmeyi, takdir etmeyi; tepetaklak olduğunda da sabırla beklemeyi, umudu kaybetmeden ilerlemeyi gerektirir.En yakın zamanda Av harflerinin bir baska anlamı olan babamıza , Tanrı'ya yakınlaşmak, birlik olmak ve daha güzel günlerde bir araya gelebilmek dileğiyle..

Yorumlar


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page