top of page

Problemi anlamak, çözümünü bulmak


Geçen haftaki Vayeşev (וישב) peraşası Yosef’in zindanda iken yaptığı iki başarılı rüya tefsiri ile tamamlanmıştı. Ancak rüyalardan birinin sahibi olan ve firavun tarafından af edilen içkiler bakanı Yosef’i unutur/

Bu haftaki Mikets (מקץ) peraşası, Mısır firavunu Paro’nun karmaşık ve anlaşılması zor rüyaları ile başlar. Paro’nun yüksek seviyeli danışmanları bu rüyalardan bir anlam çıkaramazlar. Problem saray koridorlarında söz konusu olur ve içkiler bakanı, zindanda rüyaları tefsir eden İbrani gencini hatırlar. Üstelik, o zaman olayların aynen tefsir edildiği gibi geliştiğini belirtir. Bunun üzerine firavun Paro Yosef’i getirmeleri için emir verir. Yosef, zindandan çıkarılır. Traş edilip iyi elbiseler giydirilerek firvunun huzuruna çıkarılır.

Paro, huzuruna getirilen Yosef’e, şöyle der:

- Rüya gördüm ve onu tefsir edecek biri bulunamadı. Senin hakkında söylenenleri işittim. Rüyamı işit ve onu çözümle.

Yosef ona

- Tanrı, bensiz de firvunun iyiliği için cevep verecektir

der ve Paro rüyalarını Yosef’e anlatır.

- Rüyamda, nehrin kıyısısında iken, sağlıklı, etli ve güzel yedi sığır nehirden çıkarlar ve çayırda otlarlar. Onların ardından, zayıf, çirkin ve etsiz yedi sığır daha gelir. Bütün Mısır’da bunlar kadar kötülerini görmedim hayatımda. Zayıf ve kötü sığırlar sağlıklı birinci sığıları yerler ve midelerine indirirler. Ancak, onları yedikleri hiç belli olmaz ve başlangıçta olduğu gibi kötü görünürler. Ardından uyandım. Tekrar rüyamda aynı kamışta yedi dolgun buğday başağının çıktığını gördüm. Onların ardından yedi adet solgun, zayıf ve cılız başaklar yeşerir. Cılız başaklar iyi yedi başağı yutarlar. Danışmanlarıma anlattım ancak çözen olmadı. (Bereşit 41, 15-24)

Yosef rüyaları işitir. Zindandan henüz taze taze getirildiğinin bilincindedir. Mucizevi bir şekilde eline gelen bu fırsatı kullanmak için tüm yeteneklerini kullanır ve sözlerine başlar.

Yosef Paro’ya

- Firavun’un rüyası tektir. Tanrının yaptıklarını firavuna söyliyeceğim

der.

- İyi yedi sığır yedi seneyi belirtir. İyi yedi başak yedi seneyi belirtir. Bu tek bir rüyadır. Ardından gelen yedi zayıf ve kötü sığır yedi seneyi belirtir. Yedi boş ve cılız başak, yedi açlık yılıdır. Benim firvuna söylediklerim şudur ki, Tanrı yaptıklarını firavuna göstermiştir. Bütün Mısır topraklarında büyük bolluğun olacağı yedi sene gelmektedir. Onların ardından, tüm bolluğu unutturacak, yedi açlık yılı gelecektir. Açlık bütün toprakları bitirecektir. Ardından gelecek açlık yüzünden bolluk bilinmiyecektir çünkü o çok şiddetli olacaktır. Bunun Tanrı tarafından firavuna iki kez tekrarlanması, Tanrı’nın yapmak için acele ettiğindendir. (Bereşit 41, 25-32)

Paro’ya rüyasının açıklaması olarak görünen bu sözleri, Yosef sedece tamamlanmış bir tefsir olarak değil de yeni bir problem olarak görür ve sözlerine hiç ara vermeden asıl çözüme geçer.

Şimdi, firavun bilgin ve zeki birini görsün ve onu Mısır topraklarına tayin etsin. Yedi bolluk yılında Mısır toptaklarındaki (ürünün) beşte birini biriktirmek için memurlar tayin etsin. Önümüzdeki bu iyi yılların yiyeceklerinden biriktirsinler, ve firavunun emri altında şehirlerde tahılı biriktirip saklasınlar. Bu yiyecekler Mısır topraklarına gelecek yedi açlık yılı için bir teminat olsun ve ülke açlık yüzünden yok olmasın. (Bereşit 41, 33-36)

Bu çözümü dile getirirken Yosef “bilgin ve zeki birinden” bahsederken acaba kendini mi kastetmişti? Yazılı metine bakarak bunu anlamak pek mümkün değil ama, Paro, Yosef’in bu teklifini işitir işitmez Mısır için çok önem taşıyan yemek biriktirme işinin başına onu tayin etmekle yetinmez ve Yosef’i Mısır’ın firavundan sonra gelen en kuvvetli kişisi olarak ilan eder.

Paro, gördüğü rüyanın tefsirini bir problem olarak görürken, Yosef rüyada belirtilen açlık yıllarını asıl çözülmesi gereken bir mesele olarak görür. Bir problemi iyice anlıyarak ona tam cevap bulmak Yosef’i zindanın derinliklerinden firavunluğun en üst seviyesine getirir.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page