Yahudilik Yolunda -Yasam kesitleri- (2)


Farklı bir inançtan Yahudiliğe geçiş yapanlarla söyleşileri sürdürüyorum. Kanada- Vancouver Or-Shalom Sinagogu’nda tanıdığım, Alexis Kellum- Creer’in Yahudilik yolundaki hikayesi.


Kendinizi tanıtır mısınız?


Edmonton, Alberta, Kanada'da doğdum. Üvey kardeşlerim olmasına rağmen, onlar benden daha büyüktüler ve bizimle hiç yaşamadılar. Bu yüzden tek çocuk gibi, akrabalarla zengin ve geniş bir ailede büyüdüm. Ailem,eski evleri alır, onları onarır ve sonra tekrar taşınırdık. Yaklaşık on ya da on bir yaşına kadar evde eğitim aldım.

Ebeveynlerim,Taocu, Pentekostal, Roma Katolik, Hristiyan bilimciler gibi farklı dinleri araştırıyorlardı. Gençliğim pek çok dinin ve ruhani geleneklerin etkisinde geçti.


Sinagoga gelmeni ne sağladı?


Yahudilik hakkında daha fazla şey öğrenmek istedim, yeni gelenleri hoş karşılayacak bir sinagog aramaya başladım. Or-Shalom Sinagogu diğer sinagoglara gore yenilikçi idi ve herkese açık bir topluluğa sahip idi. Soğuk bir sonbahar sabahı, sinagoga yürüdüm, oldukça korkarak merdivenlerden çıktım, Kapıda bana “Siddur” kitabını veren ve daha sonra arkadaşım ve akıl hocam olacak Bette, beni dostane şekilde karşılandı. O sabahtan itibaren her hafta Şabat duasına katıldım.


Yahudiliğe geçerken sizi etkileyen unsur?


Aidiyet süreci. Yahudilik, tarih ve geleneğe dayanan bir topluluk. Bu nedenle; topluluğun parçası olduğunuzu hissetmek zor. Başta topluluğa kabul edilmeyi hak edecek kadar asla öğrenemeyecekmişim gibi hissettim. Arkadaşlarım, bana kollarını uzattıkça, kendimi Yahudi inancına sahip olma arayışına dahil ettikçe, gerçekten aitmişim gibi hissetmeye başladım. Yavaş yavaş geleneklerimi geliştirdim - sinagogdaki ilk günümden, sevgili akıl hocam (Bette Thompson) tarafından yapılan “Tallitimi” ilk kez takmak, “Hannukiah”ımı yakmak, evimi bir mezuza ile kutsamak - tüm bunlar, topluluk içinde, büyümeye devam edebileceğimi hissettirmeye başlayan köklerdi!


Yahudiliğe götüren en önemli faktör nedir?


Bence, Yahudiliğin en güzel niteliği ‘Tek’ lik fikri. Gördüğüm kadarıyla, Yahudilikte dua, Tanrı’nın sonsuzluğunun ifadesi olarak, her canlıyla, birbirine bağlılığı idrak etmek ve övgü vermek anlamına gelir. Yaşadığım diğer birçok inançta, dua, -istediğimiz şeyler için dilekçe vermeye veya bir konuda yardım almaya güçlü bir vurgu yapar - benim Yahudilik deneyimim, Tanrı’ya minnettarlık göstermekle ilgilidir. Yahudilikte, bu minnettarlık hizmet yoluyla ifade edilir. Hizmet; insanların birbirlerine, topluma ve Tanrı’ ya hizmet...


Bu süreçte yaşadığınız gel-giti biraz anlatır mısınız?


Birçok yönden verebileceğim en kolay karardı. Ancak, dönüşmek istediğime karar vermek için zamanımı harcadım, çünkü dönüşüme giden adımın, ciddiyetini onurlandırmayan hızlı veya kolay bir karar vermek istemiyordum. Rabbi Hannah liderliğindeki, “Yahudiliği Keşfetmek” adlı bir sınıfla başladım,yılın festivallerinin ve kutlamalarının mevsimlere göre nasıl hareket ettiğini anlamaya başladım. Toplumdaki açık yürekli ve cömert insanlarla tanışmaya başladım, beni Şabat ya da Pesah sederleri için evlerine davet edecek ve öğrenmemi ilerletmek için okumam gereken kitapları tavsiye ettiler.


İbranice alef-bet'i öğrendim ve bazı duaları anlamaya başladım. Sonunda; Şabat dualarında, duaları ezbere öğrenmeye başladım, bu bolümlerde beni ağlatan, belirli bölümler olduğunu farkettim. Zamanla, toplulukla ve dualar ile ilgili anlar, bana sinagogun dokusuna dokunduğumu hissettirmeye başladı, yavaş yavaş ait olduğumu hissetmeye başladım.


Yahudiliğe geçiş hissiniz ne zaman gelisti?

Gençken birkaç yıl Roma Katolik okuluna gittim. Katoliklikle ilgili sevdiğim şeyler varken, anlamadığım şey neden benimle, ‘Tanrı’ arasında arabulucu olan İsa'nın olduğu idi. İsa'ya ek olarak, bütün azizlere dua etmek neden? Neden, doğrudan Tanrı ile iletişim kuramıyorum? Yahudiliği bulduğumda, bu engelin, ortadan kalktığını,-Tanrı’nın- huzurunda olmayı hissettim.


Çevrenizin tepkisini anlatır mısınız?


Ebeveynlerim, hem yolculuğumu hem dönüşme kararımı çok destekledi. Kendileri maneviyatı arayanlar olarak, kendi maneviyatıma giden bir yol arayışımı anlıyorlardı ve bunu Yahudilikte bulduğum için mutlular. Annem benimle birlikte sinagoga geldi, babam bana Yahudilikle ilgili sorular soruyor!


Yahudi adınız Ruth, neden Ruth?


Onurlandırmak istediğim, babamın annesi ‘Ruth’. Ruth’un hikayesini Shevuat da okudum. Ruth orijinal din değiştirenlerden biri, anlam katıyor seçimime.


Tiyatrocu olmak nasil bir bakış açısı kattı seçiminize?


Oyuncu olmanın, yeni bakış açılarını kucaklamaya, düşünme yolları keşfetmeye yardımcı oluyor. Bunun hayata meydan okumak için harika bir yol olduğunu düşünüyorum. Her zaman diğer insanların nasıl yaşadığını merak ettim, aktörlük bu yanımı besledi. B0u da, Yahudiliği keşfetmeye sevk eden şeyin parçasıydı!Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square