Sagarika Sriram, Dubai – Ramallah / Haifa

On yaşındaydı Sagarika gazetede yerküremizin tehdit altında olduğunu okuduğunda ve konuya ilgi duymaya başladığında. Gazetedeki haber petrolün kirlettiği denizde karaya vuran bir balinadan ve midesinden plastik çıkartılan bir kaplumbağadan bahsediyordu. Ve Sagarika o küçücük yaşında çevre ve iklim konusunda çalışan bir gruba katıldı.


On altı yaşındaysa “Kids4abetter world” / “Daha iyi bir dünya için çocuklar” dijital platformunu kurdu. Platform günümüzde dünyanın her tarafından yüz bin, 100 000 kadar gencin aktif veya pasif olarak katılıp yer aldığı bir siteye dönüştü.


Birleşmiş Milletler Çevrecilik Programı Sriram’ı “ülkesinde ve Batı Asyada gençlerin ilham kaynağı” olarak tanımlıyor.


İklim değişikliğiyle savaş şüphesiz hükümetlerin, büyük kuruluşların yapabileceği bir mücadele. Ancak Sriram kişisel çabaların da bir “çığ hareketi” yaratarak mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyor. Dijital platformu sadece aktif olarak çevre temizliği hareketlerine katılmakla kalmıyor, 8 -16 yaş arası öğrencilerden başlayarak çevre duyarlılığı konusunu yerküremizin yarınının sahiplerine aşılıyor.


Sagarika iklim ve çevre sorununun ancak genç yaşlarda alacağımız eğitimle çözülebileceğine inanıyor. Kendi açısındansa platformuyla dünya çapında büyümeyi ve uluslararası bir “ eko savaşçıları” ekibi kurmayı arzuluyor.

Hepsi “Daha yeşil” bir dünya için.

Sriram Ortadoğulu bir genç kız. Dubai’da yaşıyor.

Düşünüyorum da yaşıtı Ramallah’lı bir genç kızdan ne kadar farklı.

Veya eline kocaman bıçağı alıp Kudüse / Yeruşalayime Yahudi öldürmeye giden 15 yaşındaki Haifalı genç kızdan!


Birinin aldığı eğitim onu “yerkürenin geleceği için” bir “eko savaşçısı” yaparken, diğerlerinin aldığı eğitim onları Yahudilere / İsraellilere karşı KİN (kin, intikam, nefret), yok etme duygularıyla besliyor.


Yanlış anlaşılmasın, muhakkak ki Dubai’nin sorunlarıyla Ramallah’nın sorunlarını bir tutmuyorum. Ama ne olursa olsun yarının dünyasına, yaşam biçimine şekil verecek olan sadece ve sadece bugünün çocuklarının eğitimidir, sistem içerisinde onlara aşılanan değerlerdir.


Ve bu konu üzerinde durulmadıkça ne yerküremizi yeşil bir hale getirebilir, ne de Ortadoğu’ya barışı getirebiliriz.Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square