top of page

Tamuz- Trajediden öze dönüş


Tamuz ayı ile yaz mevsimi başlar. Yaz mevsiminin üç ayı Tamuz, Av ve Elul ortak noktalarda buluşur : trajedi ve öze dönmek için değişim…

İbranice takvimindeki tüm ayların isimleri Babil'den geliyor. Yahudi halkı, bu ülkedeki 70 yıllık sürgünleri sırasında bu isimleri kabul etti. Bununla birlikte, tüm bu Babil isimlerinden Tamuz'un adı göze çarpıyor: putperest bir tarikatın trajik hikâyesiyle ünlü Babil tanrısının adı. Bilgelerimiz putperestlik adını Yahudiliğin kutsallığına nasıl dahil edebildi?

Tamuz, eski Mezopotamya'da bir kral tarafından işkence gören sahte bir peygamberdi.

Maimonides bize söyle açıklar: Ölümünden sonra öğrencileri, Tamuz öldüğü gece, tüm tanrıların onu taçlandırmaya geldiği ve ertesi sabah uçup gittiğine dair bir hikaye uydurdular. Hikaye bir oyun haline geldi, Tamuz trajik kahramanın rolünü oynadı. Bu parça o kadar popülerdi ki Peygamber Hezekiel bize Tapınak döneminde bile düzenli olarak Yeruşalayim'de kadınların gösteriye katıldığını ve ağladığını söylüyor.

Rachi ise bize şöyle açıklar: Tamuz'un yaz aylarının ilkidir çünkü Aramice'de Tamuz tam anlamıyla "ısı" anlamına gelir. Ayrıca Tapınak'a (veya yakınına) yerleştirilen Tamuz idolünün kurşun gözlerle yapıldığını, böylece ısıtıldığında gözlerinin akan kurşun gözyaşları döktüğünü not eder.

Peygamberin trajik hikayesi, ağlamaklı oyun ve ağlayan idol, Tamuz'u çevreleyen acıma ve trajedi atmosferine katkıda bulundu. Duyguların düşük manipülasyonu, bu acıma hikayesi her şeyden daha fazla, insanların kendi benliklerini hafifletmek için başkalarının talihsizliği ile özdeşleşme ihtiyacına cevap vermesiydi. Tamuz'un hayatındaki trajedi, kendi hayatlarının uzun bir trajediden başka bir şey olmadığını düşünenler tarafından paylaşıldı.

Bir putperestlik biçimi olarak Tamuz bugün uzun zamandır unutulmuş bir masal olsa da, barındırdığı acıma ve trajedi duyguları 2.500 yıl önce olduğu kadar yaygın. Tamuz'u Batı kültüründe büyük ilgi gören ve ilerici eğitimin ayrılmaz bir parçası olan Yunan trajedisinin öncüsü olarak görmek kolaydır ancak Tamuz kültünün manipülasyonları ile yaşamları trajik olarak tanımlanan yıldızların mevcut popülaritesi arasındaki benzerlik göz ardı edilemeyecek kadar güçlüdür. Örneğin zamansız bir şekilde öldüğü düşünülen ünlüler: Elvis, Kurt Cobain, Amy Winehouse ya da Türk müzik karakterlerinden Barış Akarsu ya da Kerim Tekin gibi bir karakter için dökülen acıma ve gözyaşları Tamuz için dökülenlerle aynıdır. Onlara put olarak davranmak ve trajik kahramanın kültünü sürdürmek için bu kadar çok ilham veren bu modern günümüz simgelerinin yaşam trajedisi ile özdeşleşmedir.

Bir kişi Elvis'i tanımasa bile, umutsuzluk ve trajedi hissi ne yazık ki hala ruhunda mevcut olabilir. Bugün birçok insan hayatı, trajedi olarak görüyor. Kendini trajik bir varoluşta gören bir kişi sürekli olarak başkalarının acımalarını arar - hatta bekler -. Bu kendini göstermediğinde, bu kişi her zaman kendine acıma, hatta nihayetinde kendi ruhunda Tamuz formunu oymuş olarak kendine ibadete gelir.

Kendimizi trajik yaşam kültünden kurtarmak için ne yapabiliriz? İlk adım onu ​​olduğu gibi görmektir: yaşamın gerçek acılarına yüzeysel bir yaklaşım geliştiren bir tür yüzeysel putperestlik. Bilgelerin bize öğrettiği gibi, bir kişi acı veya üzüntü içinde olduğunda, bu Tanrı'dan iç gözlem ve yön değişikliği için bir çağrıdır.

"Trajik yaşam felsefesi" ancak Tanrının iyiliği ve merhametine olan güven ve inanç ile benimsenebilir.

Depresyonun ve hayata olan inanç kaybının putperestlik şekilleri olduğunu kabul etmek, Tanrı'yı ​​takip etmenin “yaşamı seçmek” anlamına geldiğini anlamakla başlar. Hayatı seçmek için, hayatındaki iyiliği gör. Bu ikinci adım kendimize ve başkalarına bakış açımızla ilgilidir.

Bizi başkalarında iyi görmekten alıkoyan neredeyse çoğu zaman kıskançlıktır. Başkalarına kıskançlıkla bakarsanız, sadece içlerinde neyin iyi olduğunu göremezsiniz, aynı zamanda '' yaşamın zıttı olan şeylere olan arzunuz da artar. Buna karşılık, daha fazla şehvet daha büyük bir arzuya yol açar ve döngü her zamankinden daha kısır hale gelir. Hassidut'a göre, göz tıbbındaki ilk uzman, tüm Yahudi halkının ruhsal görüşünü niteliklerinden ayrı tutan ve tüm Yahudilere koşulsuz sevgi sahibi olan Moşe Rabenu'ydu.

Görme duygusunu bu şekilde iyileştiren bir kişi, bakışlarıyla başkalarını iyileştirme gücü kazanır. Son nesillerdeki Yahudi halkına en büyük sevgiyi gösteren Rabbi Levi Its’hakın, gözleri açık bir şekilde dua ederek sokağa ve yoldan geçenlere yöneldiği söyleniyor. Eleştirmenleri onu utanmazlıkla suçladı, ancak yollarını değiştirmek istemedi. Bu kafa karıştırıcı davranışın derin anlamı, duada (kesinlikle dışarıdakilere odaklanmayan) Tanrı'ya bağlandığında sempatik ve cesaret verici bakışlarının insanları olumlu yönde değiştirmek için yeterli olmasıydı.

Haham Levi Yitzchak'ın çağdaşlarından Breslevli Rabi Na'hman da bu fikri savundu “Biraz daha ve kötüler artık olmayacak; çünkü onlardaki iyiyi gözlemleyeceksiniz, kötü ortadan kaybolmuş olacak. Aynen Tehilim’de Kral David'in "bir insandaki kötülüğü görmezden gelip, içindeki iyiliği arayarak", bakışların kötülüğü iptal etme gücüne sahip olduğunu ifade ettiği gibi.

Tamuz'un 17. günü, Yeruşalayim’deki Kutsal Tapınağın yıkılması nedeniyle üç haftalık yas süresinin başlangıcını işaret ediyor. Bazı Yahudilerin sadece Tapınağın yıkımı üzerine değil, öncelikli olarak Yahudi halkının trajik tarihi olarak algıladıkları şey üzerine bir ulusal trajedi kültürü geliştirmeleri talihsiz bir durumdur. Kendimizi trajedinin kahramanları olarak görmeyi seçmek, nihayetinde kendinden nefret ve kendine güven kaybına yol açarak düşmanlarımız ve hedefleri ile özdeşleşen bir kültür yaratır. Dahası, yukarıda söylediğim gibi, varlığını trajik olarak algılamak, başkaları için acıma ve şefkat beklentisi yaratır. Bunun diğer ulusların bizden uzaklaşmasına neden olduğunu söylemeye gerek yok.

Hiç şüphe yok ki biz - Yahudi halkı - tarihimiz boyunca korkunç sıkıntılar yaşadık; belki diğer uluslardan daha fazla. Ancak Yahudi tarihi trajik olmaktan başka bir şey değildir. Birçoğu bu dünyadan kaybolan despotlar ve başlangıçta ahlaksız kültler karşısında umut, inanç ve doğruluk hikayesidir. Yahudi tarihi, Tora inancında, insanlığın dünyadaki bedensel varlığının kutsallaştırma olasılığının öyküsüdür.

İkinci Tapınak kalıntıları boyunca yürürken ve başlayan sürgünün acılarıyla karşı karşıya kalan bilgelerin çoğu ağladı, Rabi Akiva hariç, bu felakete kısıtlanmış bir sevinçle tepki verir. Bu beklenmedik tepkinin nedenini sorduğunda, peygamberlerin milletimizin tarihinde çok zor zamanlar ve iyi zamanlar öngördüğünü açıkladı ve sonuçta nihai ve tam kurtuluşun nihai iyiliğine yol açtı. "Negatifin gerçekleştiğini gördüğüme göre, eminim iyilik için de aynı olacak!"

Rabi Akiva, Yahudi inancını, muazzam sıkıntı karşısında bile iyilik ve kutsallığın içkinliğine somutlaştırır. Bu niteliği, Yahudi mistik geleneğini kuran öğrencisi Rabbi Şimon Bar Yo’haï'ye iletti. Yüzyıllar boyunca, olumsuzu düzeltilmiş bir görüşle görebilme yeteneği Yahudi halkına, özellikle de Kabala'nın yazılarına, sonra ‘Hassidout'a aktarıldı.

Tamuz'un bu ayı, dünyayı tüm kutsal ustalarımızın yaptığı gibi görmeyi taahhüt ettiğimiz ay olabilir. Vizyonumuzu dönüştürerek, Tanrı'nın gerçek ve tam kurtuluş döneminde ilerlediğini görmeyi hak edebilmek dileğiyle...

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page