top of page

İsrael-Türkiye arası kültürel ilişkiler Tel Aviv’de masaya yatırıldı


24 Ekim Perşembe akşamı Tel Aviv Dan Panorama Otelinde “Friedich Naumann Vakfı” (FNF) ile Türk İsrael  Sivil Toplum Forumu’nun (TICSF) birlikte düzenledikleri “İsrael-Türkiye İlişkilerinde Kültürel Diplomasi” konulu bir etkinlik gerçekleşti.

Almanya merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Friedich Naumann Vakfı, 2002 yılından beri İstanbul’da ekonomi, akademi ve politika çevrelerinde çalışmalar sürdürmekte, demokrasi,  bireysel özgürlükler ve liberal değerleri tanıtmaya çalışmaktadır.

TICSF ise her iki ülkedeki sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacı ile kuruldu. Friedich Naumann Vakfı’nın (FNF) da desteklediği Türk İsrael Sivil Toplum Forumu diyalog ekibi, 2011 yılından beri İstanbul ve Tel Aviv’de düzenlediği bilimsel buluşmalarda İsrael ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kırılgan siyasi çıkarlara dayandığı, oysa uzun vadede güçlü bir işbirliği temelinde oluşturulacak ortak sivil faaliyetlerin yönlendireceği bir platforma ihtiyaç olduğu sonucuna vardı.   

TICSF, 2017 yılında İstanbul’da İsrael ve Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldikleri bir toplantı düzenledi. TICSF, 2018 yılında girişimin ilerleyişi hakkında görüşmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir uzmanlar toplantısı düzenledi. Son olarak 24 Ekim’de Tel Aviv Dan Panorama Otelinde gerçekleştirilen seminer de söz konusu çalışmalar kapsamında düzenlendi. Ancak etkinlikte tanıtımın yetersiz kaldığı ve katılımcı sayısının düşük olduğu gözlemlendi.

Zengin bir kokteylden sonra söz alan Friedich Naumann Vakfı Kudüs Ofisi yetkilisi Ulrich Walcker, açılış konuşmasında, kurumun 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Holokost faciasından sonra İsrail Devleti’nin tüm ülkeler ile iyi ilişkiler içinde bulunması amacıyla kurulduğunu ifade etti. Etkinliğin moderatörlüğünü FNF adına Anne Cohen-Koehler ve TICSF adına Arik Segal üstlendi.

İlk konuşmacı İsrael-Türkiye ilişkilerini yakından tanıyan ve uzun yıllar Türkiye’de görev yapmış olan eski Ankara Büyükelçisi ve Herzliya IDC öğretim görevlisi Dr.Alon Liel 2008 yılından bu yana Türkiye-İsrael ilişkilerinin hiç iyileşmediğini ancak bir “telenovela” tadında bir değerlendirmede bulunacağını belirtikten sonra “İstanbullu Gelin” dizisi üzerinden bazı çıkarımlarda bulundu.

Dr.Liel İsrael’in Arap ülkeleri arasında en iyi ilişki içinde bulunduğu Mısır ile askeri işbirliği yaptığını, güvenlik bilgilerini paylaştığını, İsraellilerin Sisi’yi sevdiğini ancak hiçbir zaman iki ülke halkları arasında bir yakınlaşmanın, kültürel ve ticari işbirliğinin mevcut olmadığını belirtti. Oysa durumun Türkiye açısından tersi olduğunu anlattı.

Ülkeler arası ilişkileri bir ağaca benzeten Liel, Mısır ile temelde  sağlıklı münasebetlere rağmen bu ağacın meyve vermediğini oysa Türkiye-İsrael ilişkileri ne denli dibe vursa da ağacın meyve vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

İkinci konuşmacı olarak TICSF üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doçenti Dr.Salih Bıçakcı söz aldı. Şalom Gazetesi köşe yazarı Karel Valansi’nin de tez hocası da olan Bıçakçı iki ülke arasında kültürel düzeyde yakınlaşmanın sağlanabilmesi yönünde önerilerde bulundu.

Etkinlik, Renin Meseri ve Jacky Zadick’in Türkçe ve Ladino şarkılar sunuldukları bir müzik dinletisi ile sonuçlandı.  

Temennimiz bu tür iki ülkeyi her şeye rağmen yakınlaştırmayı hedefleyen kültürel etkinliklerin çoğalması. Ancak İsrael’de etkin ve resmi makamlarca tanınan tek Sivil Toplum Kuruluşu, İsrael’deki Türkiyeler Birliği’ne en azından bir davetiye göndermeyi bile  öngöremeyen söz konusu girişimin halkla ilişkiler konusunda daha çok yol alması gerekiyor. Yoksa bu tür toplantılar boş salonlarda eş dost arası bir nitelik taşımaktan öteye gitmez.   

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page