top of page

7 Sayısının Gizemi....


Hayatımda önemli bir yeri olan, uğur getiren bir sayı var mıdır diye sorsalar hiç düşünmeden 7 derdim: 27 Şubat günü doğdum, 2007 yılının 7. ayında aliya yaptım, yine bir 7. ayda evlendim.

7 kıtası bulunan dünyanın, 7 coğrafi bölgeye ayrılan Türkiye'nin, iki kıtayı birleştiren 7 tepeli bir şehrinde İstanbul'da doğdum.

Bu yedi sayısının gizemi her toplumda her inanışta varlığını gösterebilir. Çin mitolojisinde uğursuz olduğuna inanilirken, astrolojide en büyük takım yıldızlarından büyükayı’da 7 yıldız vardır. Tarot falında 7 zafer kartından, yogada 7 çakradan, kabalada ise 7 manevi seviyeden bahsedilir.

Farklı dini inanışlar 7 sayısının önemli kabul eder ve yahudilikte de 7 sayısı birçok alanda karşımıza çıkar. Dünya altı günluk fiziksel bir yaratılış sonrası yedinci gün Tanrı’nın dinlendiği şabat hediyesini alır. Pesah ve şavuot arasında yedi hafta vardır. Mısır çıkışından toranın alınmasına kadar geçen zamanı hatırlamak için 7 hafta, 49 Omer günü sayılır. Toranın yahudilere verdiği 613 emre karşılık Bne Noah diye adlandırılan ve Yahudi olmayanlara verilen 7 emir vardır. İsrael topraklarında yetişen 7 kutsal meyve vardır: buğday, arpa, üzüm,hurma, zeytin, incir ve nar. Betamikdaş’ın içinde daima yanan menora 7 kollu bir şamdandır ve aynı zamanda israel devletinin de resmi sembolüdür. Sukot bayramı 7 gün kutlanır. Yahudi tarihinde önderlik eden 7 “çoban” vardır : Avraam, Yisthak, Yaakov, Yosef, Moşe, Aaron ve David.

Düğün gününde hupa altında gelin ve damadı kutsamak için 7 dua söylenir ve şeva berahot adı verilen bu dualarla düğünden sonraki 7 gün boyunca kutlamalar devam eder. Adet bitiminden sonra evli kadınlar 7 temiz gün sayarak mikveye girerler. İsrael topraklarında yedi senede bir toprak şvita adı verilen dinlenmeye bırakılır. Yedi kere şvita sonunda yani 49 yılın sonunda Yovel denilen bir dönem oluşur, toprak haklarında değişimler yaşanır.

7 sayısının anlamı nedir? Yaratılış hikayesinden de yola çıkarak yedi tamamlanmış olmaktır. 7 sayısının enerjisi farklılık yaratır. Mükemmelliyetçiliği, düzeni ve ahengi içinde barındırır.Bütünleyici bir özelliği vardır. Mesela zamanı bütünleme amacında küçük bir kütle kuramı olarak haftayı ele aldığımızda, aslında düzene ayak uydurmaya bir yerden başladığımızın bir göstergesidir. Bu yüzden yedinci gün şabat için “mekor haberaha “ bereketin kaynağı denir. O günde yenen yemek, öğrenilen Tora tüm haftanın onarımını sağlarken bir sonraki hafta için fiziksel ve manevi olarak yenilenmemizi sağlar. Görsel algıya geldiğimizde temel renklerin simgesi olarak beynimizin algıladığı gökkuşağı da 7 rengiyle bir diğer küçük kitleyi oluşturur ve sonrasında bu renk göstergesinde göz giderek tonlara ayrıldığında diğer renkleri keşfetmeye başlar. Yedinin olduğu yer doğa içinde tamlığı ifade eder. Dünya yedi günde yaratılışını tamamlar ancak her biri bin sene sürecek olan dünyanın 7 farklı manevi seviyede onarımı için yaratılmıştır.

Yedi sayısı doğa ve dünya için mükemmelliği ve tamlığı ifade etse de sınırlıdır. Bu sınırın ötesine geçmek, doğa kurallarını yıkmak mucize diye adlandırdığımız sonsuzluğa ulaşmak ise 8 sayısıdır. Sonsuzluk işareti yan yatan bir sekiz şeklindedir. 25 Kislev - 2 Aralık akşamı kutlamaya başlayacağımız Hanuka, sekiz gün yanan yağ mucizesini hatırlamak içindir. Yedi sayısının gizemini anlamadan, içimizde tamlığa ulaşmadan, kendimizi mükemmellestirmeden de mucizelere ulaşmak mümkün değildir. Kendimizi Yeryüzünün 7 kat aşağısında yada gökyüzünün 7.kat yukarisina da yakın hissetsek, dünyanın 7 harikasından önce içimizdeki harikaları fark etmek, 7sinde neyse 70nde de öyledir diye kalıplara sokmadan değişimi yaşayabilmek ve mucizelere tanıklık etmek dileğiyle…

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page