top of page

Haftanın Peraşası:AAZINU-TANRI Uğrunda


“Vaydaber Ad... el Moşe... ale el ar aavarim aze... umut baar aşer ata ole şama.....ki mineged tire et aarets veşama lo taavor - Tanrı Moşe’ye bu dağa çık bu çıktığın dağda öleceksin. Toprağı uzaktan görecek ve oraya giremeyeceksin der.” (Devarim 32/48 – 52).

Rabi Twerski öğretisinde Moşe Rabenu’nun tek gayesinin ruhani olarak yükselmek olduğunu ve bunun da mitsvaları yerine getirmek suretiyle olabileceğini söyler. Moşe için bu seviyenin en üst noktasına çıkmak ancak Erets Yisrael’e özgü mitsvaların da yerine getirilebilmesiyle mümkün olacaktır. Bununla beraber Tanrı Moşe’nin Erets Yisrael’e girmesinin imkansız olduğunu bildirince Moşe için artık yaşamanın bir amacı kalmamış gibidir ve kendisini bu dünyadan ayrılmaya hazırlar. Ancak Moşe artık herhangi bir mitsvayı yerine getiremeyeceğinden kendisini bu olaya hazırlamak Tanrısal isteği yerine getirmekten duyduğu sevinç ve hevesle olamayacaktır.

Vilna Gaon’u bu noktada Tanrı’nın Moşe’ye bu olaya hazırlanması için iki mitsvat ase, diğeri mitsva lo taase olan iki emir verdiğini anlatır. Moşe’ye Nevo Dağına çıkması ve Erets Yisrael’i uzaktan izlemesi için emir verir. Moşe bunları yapınca yaşamında iki mitsvayı daha yerine getirir. O topraklara girmemesi ile de Tanrı’nın onun hakkında verdiği “yapmayacaksın” emrini yerine getirmiş olur. Böylelikle Moşe Rabenu bu dünyadan ayrılırken bile mitsvaları yerine getirmiş olur.

Bir mitsvayı yerine getirirken “Tanrı’nın emrettiği bu mitsvayı yerine getirmek için buradayım” şeklinde bir açıklama yapmak gerekir. Bu bir mitsvadır. Baal Şem Tov bu dünyadan ayrılmadan önce de böylesine bir açıklama yapmıştır. “Şu anda Tanrı’nın kararı ve isteğiyle Bereşit 3/19’da yazılı olan ‘sen topraksın ve toprağa döneceksin’ emrini yerine getirmeye hazırım.”

Günümüzde birçok insan mitsvaları yerine getirmesine rağmen bazıları bu mitsvaları baştan savma şeklinde yapmaktadırlar. Birçoğu bu mitsvaların bizlere neler kazandırdığının anlamını bilmekten yoksundurlar. Örneğin her sabah acele ile Tefila söyleyenlerin aklındaki tek gayenin bir an evvel işe giderek paara kazanmak olduğu aşikârdır. Hâlbuki Tefila’daki kavananın bizlere kazandıracağı değerler işimize sadece birkaç dakika geç kalmamıza neden olacaktır. Ancak kazandıklarımız bizleri ruhani olarak daha da yukarılara taşıyacaktır.

Talmud Masehet Berahot’ta Rabi Akiva’nın yaşamını Tanrı uğruna feda etmenin onu mutlu ettiği yazılıdır. Birçok tsadik yaşamlarını bu uğurda feda etmişler ve bu konuda mutluluk duymuşlardır. Bizler hiç olmazsa mitsvaları yerine getirirken mutlu olabilir, bundan haz alabilir ve kendimizi çok daha üst seviyelere taşıyabiliriz.

Kaynak:Salom

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page