top of page

Önemli olan: İstemek mi?
כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו

Çünkü bunu yapmak size çok yakın, ağzınızda ve kalbinizde. Devarim (30-14)


Moşe Rabenu Tora'nın bu pasuğuyla bize bir mesaj veriyor: Tora bize çok yakın ve biz onu rahatlıkla uygulayabiliriz. Buradaki soru, Moşe Tora'nın bize çok yakın olduğunu ve kolayca uygulanabileceğini nasıl söyleyebilir? Gerçekten de Tora'nın tamamını uygulamak ve Tora'dan izlenecek yolları bir anda ve kolayca anlamak mümkün müdür ?Dürüst olalım, Tora'yı anlamak ve uygulamak çok, çok çaba gerektirir. Gerçekten mümkün ama emek ister, büyük engelleri aşmayı, dağlara tırmanmayı, denizleri aşmayı, çok okuyup dua etmeyi, her yönden engellere karşı savaşmayı gerektirir. Moşe bize Tora'nın yakın olduğunu ve onu kolayca uygulayabileceğimizi nasıl söyleyebilir?Üstelik Pirkei Avot bize şunu gösteriyor: ''Bir çaba sarfettiyseniz ve bulduysanız, ona inanın, çaba göstermediyseniz ve bulduysanız, inanmayın'', bu da yine gösteriyor ki Tora’ya ulaşmak çok çaba gerektirir.Görünüşe göre bu sorunun cevabını pasuğun dışında değil de Rabbi Nathan'ın yorumuyla içinde aramak daha yardımcı olabilir. Rabi Nathan bize şunu söyleyecektir: Tora'yı anlamak ve yaşam sekli haline getirmek için ruhumuzu (Messirut Nefeş) bağışlamaktan mutlu olmalıyız ve Tora'ya ve kutsallığa giden yollarını aramak için okyanusların uçurumuna inmeye hazır olmalıyız. Yani muazzam engellerin üstesinden gelmeye hazır olmak.Bundan dolayı mutlu olduğumuzda ve Tora'ya yaklaşma isteği ve arzusu içimizde güçlü olduğunda, o zaman Aşem bize yardım eder ve tüm engeller ortadan kalkar.

Nitekim Aşem, Yaradan olarak yarattıklarını üzmek istemez ve, yaratılan insana eğer gerçekten isterse, üstesinden gelemeyeceği imtihan ve engel göndermez.Başarılı olmak için gerekli olan şey İstekli olmaktır. Aslında insanın karşısına çıkan her engelin aslında tek bir amacı vardır: Bir imtihan yaratmak ve eğer insan iradesinde güçlüyse, Aşem'e yaklaşmak için iradesinde seçim imkanı vermek. Tora'yı uygulamak için çalışmak, onun için ruhunu bağışlamaktan bile mutlu olduğu ve tüm engelleri aşmaya hazır olduğu noktada, o zaman engeller kendiliğinden ortadan kalkar ve Tora'yı tamamen alır ve kolayca ve hiçbir kısıtlama olmadan uygulayabilir. Böylece tüm kutsal şeyler ona yaklaşır ve bunları kolayca uygulayabilir.Esas olan istemek, yılgınlık duymamak ve bundan mutlu olmaksa tek yapmamız gereken şu soruya cevap vermek: Bu isteği nasıl ifade edebiliriz? İşte pasuğun bize çözümü verdiği yer burasıdır: “Bunu ağzında ve kalbinde yap”. İsteğimizi ağzımızla, tüm kalbimizle ifade etmeliyiz: Dua edin, ağlayın, isyan edin, soru sorun ama isteyin, Babamıza O'na, Tora'sına, İlahi hizmete yaklaşmak için yalvarın.Aslında Rabi Nathan'ın bize söylediği şudur ki, sonuç ne olursa olsun, asıl şey istemektir, istemeye devam etmek, istemekten vazgeçmemek, onu ağzınla, kalbinle ifade etmek ve umutlu kalmak ve bir süre sonra da sonuç ne olursa olsun mutlu kalmaktır. Tüm engeller sanki hiç yokmuş gibi ortadan kalkacak ve Moşe'nin haklı olduğunu anlayacağız.Zorlandığımız bir hareket için hedefi hatırlayalım, karşımıza çıkan engellerin bizim isteğimizi test etmek için yolumuza çıkan taşlar olduğunu hayal edelim, teker teker onları bir kenara koyup yola devam edelim… Sonuçlar elimizde değil ama her düştüğümüzde kalkıp yola devam etmek bizim seçimimiz.


Kurtuluş, çözümler bize çok yakın, sadece istemek ve sevinç içinde sabırlı olarak ve Aşem bize merhamet ve yardım edecek. O'na ve O'nun kutsal Tora’sına kolayca yaklaşmamız için…. Amen.Elul ayına yaklaştığımız bu günlerde yeni seneye dair isteklerimizi güncellemeye başlıyoruz. Yaz tatilinin hem ruhumuzu güçlendirmesi hem de zihnimizi hayatımıza anlam kazandıran Tora öğretilerine yaklaştırması dileğiyle...("Likutey Alahot - Yore Deha - Hilhot Ehşher Kelim - Bölüm 4 - Bölüm 24 - Breslevli Rabi Nahman'ın sadık öğrencisi Rabi Nathan'ın ögretilerinden)

Comentários


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page