top of page

Filistinliler Barış İstiyor / Hadi canım sen de !
İsraelin bugünkü iktidarı bence son kırk yılın en sağcı ve Filistinlilerle olası bir barışa en uzak hükümeti.

Peki de ya Filistin tarafında durum nasıl?

Filistinli PSR örgütünün, (Filistin Politika ve Anket Araştırma Merkezi), Haziran ayında yaptığı anketin cevapları bu soruya çok açık seçik yanıtlar veriyor.

Şöyle ki:

Nakba’nın 75nci yılı nedeniyle düzenlenen ankette, Filistinliler bugünkü kötü durumlarının suçluları olarak Siyonist hareketi, muhtelif devlet ve uluslararası örgütleri listeliyorlar. Kendilerini, beklendiği üzere, durumlarının nedeni olarak değil, mağdurları olarak görmeye devam ediyorlar.


Ankete katılanların üçte ikisi İsraelin yüzüncü senesini kutlayamadan haritadan silineceğine inanıyor.

Filistin Özerk Yönetimini İsraelle iş birliği yapmakla suçluyorlar ve anket katılımcılarının yüzde sekseni FÖY lideri Abbas’ın istifasını istiyor. Tercih edilen isimlerin hepsi istisnasız terörist geçmişe sahip. (Barghouti ve Sinwar gibi). Abbas’ı hem yolsuzluklara son vermeyen/veremeyen hem de İsraelle güvenlik konularında iş birliği yapan bir vatan haini olarak görüyorlar.


Cevaplayanların yüzde 71’i, “Aslan İni” ve “Cenin Taburu” gibi silahlı terör örgütlerini, (ki bunlar FÖY denetimi altında değiller), destekliyorlar. Bu teröre karşı olanlar sadece yüzde 23.


Nakba’dan bugüne kadarki 75 yılda Filistinlilerin başına gelen en olumlu olay sıralamasında birinciliği yüzde 24’lük bir oranla Hamas ve İslami Cihad gibi terör örgütlerinin kurulması alıyor.

Anketi cevaplayanların büyük çoğunluğu, yüzde 86’sı, Filistin Özerk Yönetimimin İsraellilere terör atakları düzenleyen İslami Cihad ve Hamas örgütleri ve tetikçilerini kontrol altına almasına karşı. Silahlı direniş eylemlerinin devamını istiyorlar.


Üçüncü bir intifada beklentisinde olanların oranı yüzde ellibir.

İki devletli bir çözüme karşı olanlar ezici bir çoğunluk. Yüzde yetmiş.

Filistinlilerle Yahudilerin eşit şartlar altında yaşayacakları tek devletli bir çözüme karşı olanlar ise yüzde yetmişaltı, (%76).


Ankete katılanlar işgali sona erdirmenin ve bağımsız bir Filistin Devleti kurmanın en etkili çözümü konusunda üç gruba ayrılıyor:

Yüzde elli ikisi silahlı mücadele, yüzde yirmi biri müzakere, yüzde yirmi ikisi ise halk direnişi taraftarı.

Filistinlilerin en önemli sorun ve en acil sorun olarak gördükleri de faklı sıralamalar.

En önemli sorun konusunda sıralama şöyle:

Yolsuzluk, %25

İşsizlik ve fakirlik, % 22,

İşgal ve yeni İsraelli yerleşim birimleri, %19

Gazze şeridinin ablukası, %18

En acil soruna gelince sıralama değişiyor:

İsrael işgali, % 38

Yolsuzluk, % 22

İşsizlik, % 18

Batı Şeria ve Gazzenin bölünmesi, %13

Filistin içindeki şiddet, % 5


Mevcut çözümsüzlük durumunu kırmak için halkın yüzde kırkyedisi şiddete başvurmayan bir direniş isterken, yüzde elli üçü, (% 53), yani çoğunluğu, silahlı çatışma taraftarı. Bu mu Filistinli halkın barış isteği?


Tabi aslında anket sonuçlarına şaşırmamak gerek. Filistin eğitim sistemi öğrenci beyinleri kin, şiddet ve nefretle yıkarken, camiler İsrael ve Yahudi aleyhtarı propaganda merkezlerine dönüşürken, medya bu konuda camilerle yarışırken, İsrael aleyhtarı saçma sapan iddialar ileri sürülürken, (El Aksa’ya saldırı, Arap evlerini basmaya yollanan fareler gibi), Filistin halkının değişik düşünmesini beklemek haksızlık olur. Ne var ki bu konuda ne herhangi bir devlet ne de herhangi bir uluslararası kuruluş küçük parmağını dahi oynatmaya hazır değil, menfaatleri icabı. Öyle olunca da galiba böyle gelmiş, böyle gider, İsrael- Filistin barışı da daha çoooook bekler!

Comments


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page