top of page

Avrupa Birliği... Nereye?
Geçenlerde bir yakın dostumla birlikte bir zoom forumunda dünyadaki ve ülkemizdeki güncel durumdan ve ‘’süper güçlerden’’ söz etmiş, yorumlarda bulunmuştuk.

Avrupadaki bazı ülkeler de söz konusu olmuştu bu sunumda. Şimdi düşünüyorum da Avrupadaki ülkelerden bahsetmiş ama AB (Avrupa Birliği) den bir ‘’süper güç’’ veya adayı olarak hiç söz etmemiştik bile.

Çünkü değildi.

 

ABD, Çin, Rusya sunumda yer almış ama AB ‘den bahsetmemiştik hiç.

Halbuki 450 milyonluk nüfusuyla, güçlü ekonomisiyle, yılların kültür birikimi, yüksek eğitim seviyesi, coğrafi konumu, medeniyetin beşiklerinden biri olması ve -İsrael ihracatının bir numarası olmasıyla- dikkat çeken bir topluluktu AB.

Ama ne bir süper güçtü ne de buna adaydı.

 

AB ‘nin doğuşu 1951 tarihine dayanır, altı Avrupa ülkesinin işbirliği kararıyla. Değişik isimlerle  anıldı yıllar boyunca, değişik anlaşmalarla güçlendi, (Roma Anlaşması), ancak esas doğuşu 1992 Maastricht Anlaşmasına bağlanır. Bu anlaşmayla 11 ülke birleşti ve ortak para birimi Avro, (Euro) doğdu.

20007 Lizbon Anlaşmasıyla da 26 ülkeye çıktı topluluk ve Brüksel kenti topluluğun başkenti olarak kabul edildi.

2020 yılında İngiltere meşhur ‘’Brexit’’iyle topluluktan ayrıldı  ama yeni giren Hırvatistan sayesinde topluluktaki ülke sayısı değişmedi.

 

Son yıllarda bazı kesimler topluluktan ‘’Eurobia’’ diye söz etmeye başladılar. İsmin nedeni/ etimolojisi için hayal gücünüzü fazla zorlamaya gereksiniminiz yoktur, eminim.

 

Son yıllarda Avrupa Siyasal İslamın çok sayıda terörüne maruz kalınca bir araştırma yapıldı  ve şu ilginç bulgulara ulaşıldı.

Müslüman teröristlerin yüzde altmışı Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere gibi ülkelere ekmek parası için göçmen olarak gelenlerin ÇOCUKLARI.

Bu göçmen çocukları geldikleri ülkelere entegre olamadılar, suça, genellikle hırsızlık, kapkaççılık gibi hafif suçlara yöneldiler ve hapis yattılar. Adi  hırsız olarak girdikleri cezaevlerinden endoktrine edilmiş terörist adayları olarak çıktılar.

 

Bir diğer yüzde onbeş de birinci nesil göçmenlerin torunları.

Son yüzde yirmibeşi  soracaksınız:

Bunlar da Müslümanlığı seçmiş Hristyan Avrupalılar. Çoğu Suriye ve Irak’a gelip dövüştüler.

Fransada Müslümanlığı yeni din olarak seçenlerin sayısı yüzelli bin kişi. Ve bugün 450 milyon nüfusluk Avrupanın 54 milyonu Müslüman bazı araştırmacılara göre.

 

Gelelim tekrar yazımın başına.

Peki Avrupa, daha doğrusu AB, neden ‘’Süper Güçler’’ konusunda adından söz edilmeyen bir topluluk?

AB büyüyünce ne olmak istiyor?

Henüz buna karar vermiş değil.

İkinci Dünya Savaşı travmasından hala kurtulamayan Avrupanın ilk ve en önemli amacı: BARIŞ

Daha sonra da DEMOKRASİ geliyor.

Güvenlik, savunma gibi konular hoş karşılanmıyor AB’de.

Bütçede savunmaya ayrılan pay ortalama yüzde 1,5 (yüzde birbuçuk)

 

ABD Başkanları saçını başını yoluyor bu yüzden.

Bir gereksinim anında toplayabileceği asker sayısı ellibini geçmiyor. (İsrael  son 7 Ekim saldırı ve katliamını takiben 360 bin ihtiyat askerini göreve çağırdı. Gönüllü gelenlerin de katkısıyla bu sayı da fiilen aşıldı)

İsraele  özel güçlerle donatılmış askeri denizaltı satan Almanya’nın böyle tek bir  denizaltısı yok!

Çin, Rusya, İran gibi hegemonya amaçlı değil.

 

AB Birliği için son yıllardaki  en önemli gelişmeler;

Bir, Siyasal İslamın güçlenmesi ve sonuçları,

Iki, büyük çapta bunun  da etkisiyle bazı ülkelerde sağın giderek güçlenmesi. Örneğin Macaristan, İtalya, Hollanda, Fransa.

İspanya, Katalunya’da SALT isminde bir kasabacık var. Nüfusun yüzde ellisi Müslüman; dolayısyla İslam iktidarda. Hristyanların kasabada yaşamaya devam etmeleri şüpheli.

İspanyolllar bunu Müslümanların terketmek zorunda kaldıkları Endülüse geri gelişleri olarak görüyorlar...

 

Muhammed Avrupanın en popüler isimlerinden.

Yapılan tahminlere göre Avrupada 12000 kadar cihadçı var.

450 milyonluk bir nüfusta küçük bir oran.

Ama her biri tek bir terör olayı  gerçekleştirse , 32 sene boyunca aralıksız günde bir terör yaşayabilir Avrupa.

Avrupa Birliği.........nereye?

 

Not: İlgilenenleriniz ve biraz daha zamanı olanlarınız için aşağıdaki İngilizce linklerden Belçika ve Fansadaki son durumlar hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Comments


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page