top of page

Marc Chagall


Büyük Ekspresyonist Ressam Marc Chagall 7 Temmuz 1887 yılında Belarus’ta Vitebsk yakınlarındaki Liozno’da, Yahudi bir ailenin dokuz çocuğunun en büyüğü olarak, dünyaya geldi. 1906 yılında, ünlü bir yerel ressam olan Yehuda Pen’in yanında resme başladı. Kısa bir süre sonra, 1907’de ise St. Petersburg’a taşındı ve orada Sanat Destekleyicileri Topluluğu’na ait okula, Nikolai Roerich’in yanında çalışmak üzere gitti.

Chagall, okul hayatı boyunca pek çok tarzda ressamı tanıma fırsatı bulmuş, böylece 1908-1910 yılları arasında ise Zvantseva Resim ve Çizim Okulu’nda Leon Bakst ile birlikte çalışmıştır.

Chagall, 1917’deki Rus Devrimi’nde aktif rol aldı, Sovyet Kültür Bakanlığı, sanatçıya Vitebsk bölgesinden sorumlu görevli ünvanını verdi. Chagall, “Vitebsk Modern Sanatlar Müzesi ve Sanat Okulu”nu kurmasına rağmen, bir süre sonra Sovyet sisteminin politikalarına katlanamamaya başlar. O ve eşi Bella Rosenfeld, önce 1920 yılında Moskova’ya taşınırlar, ardından 1923’te ise Paris’e geri dönerler.

Bu dönemde, Chagall’ın orijinali Rusça yazdığı anıları, İbranice ve eşi Bella’nın çevirisiyle Fransızca yayınlanmıştır. Aynı günlerde, İbranice makaleler, şiirler ve denemeler de yazmıştır. 1937 yılında ise Fransa vatandaşlığına geçmiştir.

II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi askerlerinin Fransa’yı işgal etmesi ve Yahudileri sürmesi sırasında, Chagall Paris’ten kaçarak Marsilya’ya gitti. Oradan da ABD’li gazeteci Varian Fry’ın yardımıyla önce İspanya ve Portekiz’e geçti ve 1941 yılında ise Chagall’lar Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleştiler. 2 Eylül 1944’te, Chagall’ın eşi Bella, hayatını kaybeder. İki sene sonra, Avrupa’ya dönen Marc Chagall, 1949’tan itibaren Fransa’nın güneyinde Provence’da çalışmaya başlar. Aynı yıl içinde, “Kişilerin Birbiriyle Dostluğu ve Irkçılıkla Mücadele” isimli sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer alır.

Sanatçı, Beyaz Rusya’nın halk yaşamından çok fazla esinlenmiş, bunun yanı sıra eserlerinde, Yahudi geleneklerini yansıtan pek çok dinsel tema işlemiştir. 1960 ve 1970’lerde, Chagall kamusal alanlarda, belediyeye ait mekanlarda ve dini binalarda yürütülen birçok geniş ölçekli projeye katılmıştır.

Dünya Savaşı öncesinde Paris’te avangart akımlara dahil olan Chagall’ın çalışmaları, diğerleri ile karşılaştırınca dönemin kübizm ve fauvizm gibi popüler sanat hareketlerine daha yakın oldu.

Chagall’ın en büyük eserlerinden biri Yeruşalayim’deki Hadasa Ein Kerem Hastanesi için tasarladığı vitray pencerelerdir. Eserinin sunumunda dev ressam, bunun, her zaman Tanahi bir hayale sahip olan Yahudi milletine kendisinden mütevazi bir armağan olduğunu belirtmiştir. Hadasa Hastanesi’nin vitraylarına hayran olan Chiester Katedrali Başkanı Walter Huessey dev ismi katedrali pencerelerini yapması için davet etmiş ve usta İngiltere’deki Chiester Katedrali’nde de şaheserler yaratmıştır.

Marc Chagall, 28 Mart 1985’te, 97 yaşında iken Fransa’da, Saint-Paul de Vence’de vefat etti.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page