top of page

Uganda Yahudileri


Bilindiği gibi 19. yüzyılın sonlarında antisemitizme bir çözüm düşüncesi ile Theodor Herzel ile bağlantılı olarak Uganda’da bir Yahudi devletinin kurulması gündeme gelmiş ancak bu görüş şiddetle red edilmişti. Sözünü edeceğimiz Yahudilerin bu olay ile bağlantısı bulunmamaktadır.

Söz konusu olan Uganda’nın ormanları arasında sekiz farklı köyde yaşamakta olan ve Yahudiliği kabul etmiş olan yöre halkıdır. Günümüzde sayıları iki bini bulan bu Yahudiler üç nesilden beri Yahudilik dininin gereklerini yerine getirmektedirler.

1919 yılında, İngiliz sömürge döneminde, üst düzey Ugandalı bir subay olan Tagundulu, Tora’yı keşf etti ve ilkelerini kabul ederek Yahudiliği uygulamaya başladı.

Günümüzde sekiz köyün müşterek tek bir sinagogu ve ravı bulunan Uganda Yahudileri İbranice okuyup dua etmekte ve hatta bu dili konuşmaktadırlar.

Bu cemaat İsrael Başhahamı tarafından tanınmıyor

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page