top of page

Aşk kazanıyor, Yahudilik kaybediyor…


Dünyaca ünlü Fauda dizisinin oyuncularından Tsahi Halevi’nin İsrael Arap haberleri spikeri Lucy Aharish ile evlenmesi tartışmalara yol açtı.

Farklı dinlerden iki kişinin evliliği üzerine milletvekili Oren Hazan bu evliliğin Yahudi inançlarına ters düştüğünü belirtti. Hazan, Lucy Aharish’in devlete zarar vermek amacı ile Yahudi bir erkeği cezbederek kendine çektiğini ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri de Tshal radyosuna; asimilasyonun Yahudiliğin sonunu getirdiğini ve kişinin düşündüğü her şeyi yapma hakkına sahip olmadığını savundu. Aharish’in Yahudi dinine geçmesini istedi.

İşçi Partisi eski lideri Shelly Yachimovich ise Oren Hazan’ı açıklamasından dolayı eleştirdi.

Sitemizde haber olarak da aktardığımız bu tartışmalı ve sadece 100 kişilik yakın dostlardan oluşan bir davetli topluluğunun katıldığı evlilik haberi hafta boyu magazin programlarından inmedi. Hatta yabancı medyada bile yer aldı.

Yeni evlenen çiftin tören mekânına romantik bir müzik eşliğinde dans ederek girmelerinin ve konukların arasından geçmelerinin görüntülerini birkaç kez televizyonlarımızda ve sosyal medyada izledik. Genel kanı; “Sonunda Aşk Kazandı” şeklindeydi. Çünkü Tsahi ve Lucy çifti birlikteliklerini dört yıl boyunca gizlemeyi başarmış, hiçbir yerde birlikte görünmemişti. Hatta bir kez olsun beraber lokantaya bile gitmedikleri söyleniyor.

Mahalle baskısı Yahudi çevrelerinde olduğu kadar İsraelli Araplarda da etkili… Lucy, Yahudi mektebinde okudu, Arapça eğitim almadı, küçükken Purim’de Ester HaMalka kıyafetine büründü. Ailesi Yahudilerin yoğunlukla yaşadıkları mahallelerde oturdular, tüm komşuları Yahudi idi.

Buna rağmen Lucy bir röpotajda anneme sorsanız o; “Ben kızımın bir Yahudi ile evlenip mutlu olması yerine, evde kalmış ve mutsuz bir kız olmasını yeğlerdim” derdi diye anlatıyor. Yahudiler arasında olduğu kadar İsraelli Araplar arasında da karışık evlilikler hiç hoş karşılanmıyor.

Peki, İçişleri Bakanı Aryeh Deri’nin ileri sürdüğü gibi bu tür evliliklerin ve asimilasyonun Yahudiliğin sonunu getirdiği yönündeki görüş ne derece doğrudur?

İsrael’de Yahudilerin ayrı dinden kişilerle yaptıkları evliliklerin oranı sadece yüzde birdir. Bu oranın eşcinsel evlilikler veya birliktelikler yanında devede kulak kaldığı söylenebilir.

Konuyu dinsel açıdan değerlendirmem söz konusu olamaz. Ama her Yahudi anne ve baba, çocuklarının Alaha’ya ve Yahudi geleneklerine uygun bir evlilik yapmasını ister.

Tabi Gideon Levy gibi bazı marjinal görüşte Haaretz gazetesi yazarlarına göre; “What’s So Bad About Assimilation?” Levy söz konusu yazısında asimilasyona karşı çıkmanın ırkçılık olduğunu savunmaktadır. Ne denebilir ki?..

Her halükarda asimilasyonun İsrael’de bir tehlike oluşturmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Oysa Diaspora açısından durum tamamen farklı… Kendimi bildim bileli dünyada yaşayan Yahudi sayısı 13-13,5 milyondur. Son istatistiklerde bu rakamın 14,7 milyona ulaştığını görüyoruz. 50 yıl içinde dünya nüfusu ikiye katlanırken, Yahudi sayısı nerede ise artmadı. ABD en fazla Yahudi’yi barındıran ülke iken İsrael’deki Yahudi sayısı ABD’yi geçti.

Demek oluyor ki, Diaspora ’da asimilasyon Yahudiliğin yok olmasında en büyük etken… Kimine göre asimilasyonun yok ettiği Yahudi sayısı Holokost’tan bile fazla…

Türkiye’de 20 yıl kadar önce yüzde 25’lik bir karışık evlilik oranında söz edilirdi. Günümüzde ise bu oranın yüzde 40 - 50’lere ulaştığı kesin. Neve Şalom’da gerçekleşen bir düğün haberi herkesi mutlu ediyor. Aynı günde iki, üç düğünün gerçekleştiği ve evlilik töreni için bir yıl öncesinden sıra alındığı dönemler geride kaldı…

Diaspora’da maalesef karışık evlilikler kanıksandı, kabul edilir hale geldi. Geçmişte karışık evlilik haberleri Yahudi derneklerinde duyurulmazken günümüzde ister istemez bu normlar da değişti.

İsrael’de yüzde bir oranında aşkın kazandığı oluyor ancak Diaspora’da sosyal ve demografik gerçekler karşısında hep aşk kazanıyor, Yahudilik kaybediyor…

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page