August 4, 2020

Ekev peraşası, önemli dersler veren, Yahudiliğin bazı önemli doktrinlerini içeren bir peraşadır. Peraşa hepimizin aşina olduğu bir parçayı da içermektedir: Şema’nın ikinci pa...

July 30, 2020

Sinagogda [veya korona döneminde bazen bahçelerde ve açık alanlarda da] dua etmeye alışkın kişilerin normal bir haftada dört kez yaşadığı, ama aslında hepimizin hayatının bir...

July 21, 2020

“Bunlar Moşe’nin Yarden kıyısında tüm Yisrael’e konuştuğu sözlerdir - çölde, ovada, Suf’un karşısında, Paran ve Tofel arasında, Lavan, Hatserot ve Di Zaav’da.” (Devarim 1:1)

Ö...

July 21, 2020

Şhina שכינה kelimesi שכן şhen (komşu) kelimesinden türetilmiştir.  Şhina, Tanrı'nın kutsal varlığı, ilâhi huzur ya da nur gibi farklı şekillerde Türkçeye çevrilebilir. İçinde...

July 14, 2020

Matot-Mase peraşalarını bar mitsva Şabat’ında okumuştum. Bu iki peraşa birçok farklı konuyu ele almaktadır, ama ben burada özellikle, Rav’ım, Rabi Eliyau Koen’in (z.ts.l.) ya...

July 8, 2020

Başlangıçta... yeryüzü şekilsiz ve boştu, derinliklerin yüzeyinde karanlık vardı, ancak Tanrı'nın Ruhu suyun yüzeyinde hareket halindeydi. Tanrı IŞIK olsun dedi ve ışık varol...

July 8, 2020

Pinehas peraşasının son bölümü, bayramlarda Bet-Amikdaş’ta gerçekleştirilmesi gereken “ilave” toplumsal korbanları (Musaf-korbanları) listeler. Bu açıdan peraşanın önemli bir...

June 30, 2020

(Yazarın yazısını sesli dinlemek için tıklayınız)

June 30, 2020

Tanah döneminde Erets-Yisrael’in ve komşu topraklarının haritasına ve Bene-Yisrael’in Mısır çıkışı sonrasındaki güzergâhına aşina olmayanlar için kısa bir özetle başlamak ist...

Please reload

İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon