top of page

מטיפה לשנאה ולרצח עם


: מנקודת מבטה של פסיכיאטרית ראיון עם דפנה בורדמן מטיפה לשנאה ולרצח עם מאת מנפרד גרסטנפלד הפסיכיאטרית והפתולוגית ד"ר דפנה בורדמן הייתה מרצה קלינית בכירה State University of New York at Stony Brookב-- ., ברשות הפלסטינית ובאזור שבשליטת חמאס בעזה נערכים קמפיינים נרחבים ומתוכננים בקפידה של הסתה של ילדים. בשל שטיפת המוח הילדים מתחילים לראות בחיוב את מעורבותם בפעולות טרור המסכנות את חייהם. יש לתעד טוב יותר את תהליך ההסתה. לאחר מכן, יש לנתח כיצד תהליך זה משתלב בהקשר הרחב יותר של האידאולוגיה הפלסטינית והמוסלמית לרצח עם. לבסוף, יש לדון בשיטות לנטרול שטיפת המוח הנעשית לילדים תהליך ההסתה מסוקר מעט מאוד על ידי אמצעי התקשורת הבינלאומיים. לכן, תושבי המערב אינם מודעים ברובם להתפתחותן המאיימת של תכניות אלו הזוכות ל"הצלחה" רבה. הן מבוססות על שיטות שכנוע ושטיפת מוח מוכרות וחדשניות כאחד. משטרים רודניים, כולל גרמניה הנאצית, הקג"ב הסובייטי ושירותי המודיעין הסיניים, עשו שימוש בשיטות דומות להשגת אפקט מרבי. הולכות ומתרבות ההוכחות כי כמה ממקורות אלו עוררו השראה והדריכו את הרשות הפלסטינית.[1[ "הסתה זו של ילדים פלסטינים הובילה לשנאה רווחת ולדחף לאלימות. המנהיגים הפלסטינים מסיתים ילדים לנקוט פעולות אלימות מעין אלו נגד ישראלים, גם כאשר סביר כי ייפצעו או ייהרגו. הם מבטיחים להם שיהפכו לשאהידים ולמושא הערצה כגיבורים בחברה הפלסטינית וימצאו את מקומם בגן עדן עם אללה. בדברי עידוד אלו הם מפחיתים את פחדיהם הטבעיים של ילדים., הילדים רוצים להיות במצבים שבהם הם עלולים להיפצע או למות "שטיפת המוח המסיבית הנעשית לילדים מבוססת על קמפיין מתוכנן בקפידה הנשען על אמונות תרבותיות חזקות ומנגנונים פסיכולוגיים עמוקים. ההסתה עושה שימוש במתודולוגיה רב-אופנית, ומטיפה ללאומנות פלסטינית, מות שאהידים, ותחת שלטון החמאס מדגישה את ההגמוניה העולמית של השריעה. הקמפיין עושה שימוש באמצעי התקשורת, בתי ספר, הרחוב ואנשי דת. "שטיפת המוח באזורים הפלסטינים נרחבת הרבה יותר מספרי לימוד וטלוויזיה, ומקיפה אלמנטים חברתיים כללים, כגון עיתונים, הורים, מורים, שיטות הוראה המעודדות ומשבחות ציות ומפגינות חוסר נחת רב מתלמידים פחות אדוקים. לאימאמים יש חלק חשוב בהדגשת יעדי הג'יהאד והשאהיד. מחנות קיץ, שמות רחובות, גני משחקים, קבוצות כדורגל הנקראים בשמות שאהידים, עוזרים לשמר אווירה זו בכל שורות החברה

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page