top of page

Yahudi Dünyası İkiye mi Ayrıldı?


(Yazarı sesli dinlemek için tıklayınız)


Ayırım yalnız İsrail’deki yoğun Trump taraftarlığı ile çoğunlukla Biden’e oy vermiş olan Amerikan Yahudiliği arasında değil. Hoş, eski Başkan’ın seçimi kaybettikten sonraki tutumunun, oylamaya gölge düşürme çabalarının mahkemelerde onaylanmamasına rağmen israrcılığının ve oyuncağını kaybetmiş çocuk misali ham davranışlarının İsrail kamuoyunda ne kadar destek gördüğü de tartışılır.


Ayırım, diaspora Yahudilerinin birinci sadakat ve aidiyetlerinin İsrail değil de, genelde yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülke olmasından kaynaklanıyor. Erets’tekiler ise Yahudi kimliklerinin kaybolmaması ve iç düşmanlıklara hedef olmamaları açısından İsrail’e göç etmelerini tercih ederler. O yüzden 13 Ekim (Diaspora Yahudileri Aliya’ya Ara Versinler) yazıma Yakup Barokas’ın 27 Ekim’de (Diaspora Yahudileri ve Aliya… (turkisrael.org.il) değinmesinde Türkiye’den Aliya yapanların azalmasına üzülmesini anlayışla karşılamak gerek.


Amacım diasporadakilerin karşılaştıkları antisemitizm tehlikesini küçümsemek değil, katiyen. Fakat her yükselen Yahudi karşıtlığı karşısında geniş toplumların zaman içerisinde tepki verdiğini ve Yahudilerini koruduklarını gördük, özellikle Batı’da.


· İngiltere’de sıkı anti-İsrail Corbyn’in 2019 Aralık seçimlerini kaybettikten sonra İşçi’lerin başına geçen Keir Starmer’in Partisini antisemit yaftasından sıyırmak için yaptığı mücadele kayda değer. Son olarak bağımsız bir komisyonun hazırladığı rapor İşçi Parti’sini Yahudi karşıtlığıyla suçladı ve sonuçta buna neden olduğu anlaşılan Jeremy Corbyn Parti’den uzaklaştırıldı.


· Fransa’da Yahudi mekanlarına saldırılarda tüm Fransız kamuoyu ve siyaset kadrosu, başta Macron olmak üzere, destek çoşkusunda birleşti ve eski başbakan Valls tarafından ‘’Yahudiler olmaksızın Fransa, Fransa değildir’’ açıklaması yapıldı.· ABD’de Yahudi etkinliğinin ve yeteneğinin nerelere varacağı Biden’in açıkladığı kabineden belli (Robert Schild - ABD’nin Yahudi Bakanları (turkisrael.org.il))


Bu konuda ve Yahudi toplumlarının İsrail dışında yaşamlarını idame etttirmeleri hatta geliştirmeleri alanında iki savım var:


1. Antisemitizm’in Geleceği

· Batı’da Müslüman ve Filistin Kaynaklı Antisemitizm – Hemen Tüm Batı ülkelerinde Arap veya Müslüman alemden göç edenler çoğunlukla 2nci, 3ncü kuşağı yaşıyorlar. Anne-babalarının geçmiş eğitim, kültür ve bilgileri büyük çapta İsrail ve Yahudi düşmanlığı üzerine inşa edilmişti. Fakat genç kuşağın yeni vatanlarında başarı kazanmaları için bu hastalıktan kurtulmaları gerek. Yeni nesiller ilerledikçe antisemitizm sorgulanacaktır.


· Soldan ve Sağdan Kaynaklanan Siyasi Yahudi Karşıtlığı – İbrahim Mutabakatları (Abraham Accords) sayesinde İsrail’in ‘’öcülüğü’’ tarihe karıştıkça, BDS akımını bir nevi antisemitizm addederek ülke ve eyalet parlamentoları BDS’in kendisine boykot kararları aldıkça, Hizbollah’ın ve İran’ın kendi uluslarına bile yaramayan saldırgan tutumları daha net anlaşıldıkça, ideolojik İsrail/Yahudi karşıtlığı yok olmayacak fakat zamanla tepki toplayacak ve düşmeye yüz tutacaktır.


2. Yahudi Toplumların Uzun Vadeli Hayatiyetleri – Batı’lı 7 – 8 ülkede nüfus olarak göreceli ağırlıkta olan Yahudi toplulukların, içinde bulundukları geniş toplumun ‘’Kavim’’i daha iyi tanımaları için katalizör görevi gördükleri kesin. Talmud’dan Kabala’ya, Auschwitz’den Kampala’ya, Herzel’den Golda’ya kadar yüzbinlerce bilgi, olay ve gelişime ruh ve beden kazandıran bu dindaş ve soydaşlarımızın çoğu kendi ülkelerinde yaşamaya devam etsinler. Siyasete girsinler, şirketler kursunlar, yenilikler yapsınlar, Nobel’ler ve Oscar’lar kazansınlar…başarıları bir nevi bizim de kredimize yazılır. Diaspora veya İsrail, fark etmez.

İsteyen için Aliya kapısı sonuna kadar açık. Yok, oyunu farklı ve belki daha büyük tutmak isteyenler de varsa, öyle oynasınlar. İsrail’e oralardan da çok yararlı temaslar, ilişkiler ve fikirler kazandıracaklardır. Yeter ki geleneksel kimliklerini kaybetmesinler ve zinciri kırmasınlar.


Comments


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page