top of page

EMOR - “SÖYLEMEK”

“Ve Aşem, Moşe'ye dedi ki, 'Kohanim'e söyle (emor) ….....'” (Vayikra 21:1)Muhtemelen, Fred Astaire gelmiş geçmiş en büyük dansçılardan biriydi. Ve onu bu kadar harika yapan şey neydi?

Her şeyi çok kolay, basit ve çok zahmetsizmiş gibi gösterdi. Ancak bu "zahmetsizliğin" arkasında saatlerce süren amansız sıkı çalışma vardı. O bir mükemmeliyetçiydi fakat bunu hiç göstermedi. Dışarıdan baktığınızda her şey çok kolay görünüyordu.Bir Yahudi hayat boyunca dans etmesi gerekir, kederli bir kalple hizmet (Avoda Hashem) etmesi değil.Davit Ameleh mezmurları derlerken, “Onun yolları hoşluk yollarıdır.” ifadesini kullanır. Tora talepkar olabilir, çok çalışma ve pratik gerektirebilir ama bizden istediği en son şey bir avuç keyifsiz “emekçi” olmamızdır.Dindar olan insanlar için en zor şeylerden biri, ayinlerine biraz “Fred Astaire” dokunuşu katmaktır.Tora ne zaman bir talimat verse her zaman ibranice "DİBUR" – "KONUŞ" ifadesi kullanarak iletir. Ancak bu haftaki Tora bölümünde bir istisna görüyoruz. Kohanim'e verilen yasaların "EMOR” - "SÖYLE" kelimesi kullanılarak aktarıldığını görüyoruz.NEDEN ?İbranice “KONUŞMAK - SÖYLEMEK” sözcüğü için EMOR ve DABER kelimeleri kullanılır. Yukarıdaki ve Aşağıdaki birliği sembolize ederler. “EMOR” – 10 CÜMLE (Asara Ma-Amarot) YARATILIŞ ile ve “DABER” - 10 SÖZ (Aseret Ha-Dibrot) TORA ile bağlantılıdır. KOHENLER ile BENE-YİSRAEL --- TANRISAL ZEVK ile TANRISAL İRADE arasındaki farka benzer.Tora'nın bu hafta okunan bölümlerini “KEDUŞA” (Kutsallık) başlığı altında ortak bir tema içeren bir grup oluşturduklarını söyleyebiliriz. Geçen haftaki peraşada ise “KEDUŞİM”, bütün İsrail halkının "KUTSAL" olması gerektiği anlatılmaktaydı. Peraşa Emor'da bu kavram daha yüksek bir seviyeye taşınıyor ve tüm İSRAİL HALKININ kutsallığından, KOHEN’lerin ve BAYRAM’ların kutsallığına geçiliyor.Bayramların kutsallığı (Zamanın), Kabala öğretisindeki üç temel boyutun ikisini temsil eder. Bu üç boyut: NEFEŞ (ruh), SOD HA TEVA (insan doğası) ve ŞANA (yıl = zaman, dönem).Bunlardan ikisi; "TANRILARI İÇİN KUTSAL OLACAKLAR" (Vayikra 21:6) cümlesinin anlamı; insanların RUHLARI vasıtasıyla kutsal olmaları gerektiğidir. "BEN ONLARI KUTSAL KILAN TANRIYIM" (Vayikra 21:23); cümlesinin anlamı; İNSAN DOĞASININ, TANRI vasıtasıyla kutsallığa erişebileceğidir.Farkettiniz mi ? Bu iki ayet (Pasuk) birbiriyle çelişiyor gibi. Biz mi Kutsal olacağız? – Hashem mi bizi kutsal kılacak?Daha sonra "KUTSAL TOPLANTI" - "MİKRA KODEŞ" ifadesini görüyoruz. (Vayikra 23:2, 8, 21, 27, 35) Anlamı; Ruhumuzu (Nefeş) ve Doğamızı (Sod Ha-Teva) birbirine bağlamak için özel zamanlar gerektiğidir. BAYRAM denen bu özel zamanlarda kutsallığın bir bölümüne erişebiliriz. Gelecek haftalardaki peraşalarda, yukarıda bahsi geçen boyutlarla ilgili ZAMAN (Şana) kavramı ele alınacak ve konu “ŞEMİTA” ve “YOVEL” ilkeleri ile tamamlanacaktır.Vayikra 23'te geçen "KUTSAL TOPLANTILARIN" arasında, bir ara dönem vardır. Bu ara dönem KUTSAL DEĞİLDİR, ancak sayma eylemi için ayrılmış, özel bir zamandır. Bu sayma dönemi, Pesah ile Şavuot arasındaki yedi haftalık SEFİRAT HA OMER zamanıdır. İlgi çekici bir nokta da, Şabat EMOR'un her zaman bu döneme denk gelmesidir.Çernobil'li Rabi Nahum, “MEIR EYNAYİM” kitabında bu dönemden bahsediyor: "ve tam yedi hafta sayacaksınız" (Vay. 23:15)."Bu denli değerli bir araç verilen İsrail Halkı çok sevilen bir topluluktur. Bu bilginin kendilerine verilmiş olması da ne kadar çok sevildiklerinin göstergesidir.”OMER sayarken, SEVMEK (Gedula), KORKMAK (Gevura), BÜTÜNLEŞMEK (Tiferet), BAŞLAMAK (Netzah), BİTİRMEK (Hod), BİRLEŞMEK (Yesod) ve VAROLMAK (Malhut) ile ilgili her hafta bir MİDOT'la (İlahi Karakter Özellikleri) kendimizi kutsarız.Tora’da Pesah Bayramına, ŞABAT denir. Bene-Yisrael kendi düzeyleriyle doğru orantılı olarak yaptığı kutsama sayesinde OMER SAYIMI, "Şabat" unvanını almaya layık olabilir. Farkındalığımız artıkça (uyanış anı) yeni bir gerçeğin örtüsünü kaldırdığımızda İlahi Olan'ın zihninde bir iz bırakırız. O an “AVODA HAŞEM” (Tanrı'ya ibadet) yapmış oluruz.Bir Kohen'in hizmeti (Avoda Hashem) bazı durumlarda fiziksel olarak zorlayıcı ve son derece titiz olmayı gerektirebilir. Ancak Tora, buna rağmen bir Yahudi aileye doğan Fred Astaire’in yapmış olduğu gibi bir Kohen'in de görevlerini hafiflik ve kolaylıkla yerine getirmesini ister. Çünkü Kohen, aynı zamanda Bene-Yisrael halkına öğretmekle de sorumludur. Hizmetin, kendisi için hafif ve keyifli olduğunu göstererek halkını cesaretlendirebilir.Rabi, Chaim Tzvi Senter'in dediği gibi; Hayatta, başkalarının sizinle dans etmesini istiyorsanız biraz "dans etmeyi" bilmelisiniz.Sevgilerimle - Shabat ShalomRabi. Yishak BİLMAN (z”l) & Moşe PASENSYA

Comentarios


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page