top of page

Eliyau Anavi ve Manevi Temizlik
Tora’nın anlaşılması açısından son derece zor konulardan biri Tuma - manevi kirliliktir.


Tuma, erkekte meni ya da diğer akıntılar, kadında adet veya diğer kanamalar sonucunda ortaya çıkabilir ve bu durumların manevi onarımı Mikve'ye dalarak arınmayı gerektirir.


Tuma dediğimiz olay insanın “pis” sayılması demek değildir. Tuma manevi bir saf olmama durumudur. Bir başka deyişle Tuma ruhani bir kontaminasyondur. Bir yerde Keduşa- kutsallık olduğu zaman ve Keduşa orayı terk ettiği zaman oluşan boşluğu Tuma doldurur.


Zohar ışığı altında kabaca bunun nasıl işlediğini örneklerle vermeye çalışalım.


Biri bal diğeri sirke dolu iki kavanoz düşünelim. İkisinin de yere düşüp içindeki bal ve sirkenin boşaldığı durumda boşaldıktan sonra sirke kavanozuna sirke veya böcek gelmezken bal kavanozuna böcek ve sinekler üşüşür. Amaç burada arta kalanlardan fayda sağlamaktır. Benzer bir şekilde kutsallık orayı terk ettiği zaman geriye bir miktar Keduşa kalır. Bu Keduşa’dan faydalanmak için Tuma kıvılcımları buraya akın ederler ve bu boşluğu doldururlar.


Bir insan vefat ettiği zaman neşama yani Tanrısal parça onu terk eder. Geri kalan kıvılcımlardan faydalanmak isteyen Tuma kıvılcımları hemen orayı doldururlar. Bu yüzden vefat etmiş bir kişinin bedeni en yüksek derecede Tuma sahibidir. Ellemek hatta aynı çatı altında olmak bile kişiyi Tame yapar.


Vahşi hayvanlar besinlerini avlanarak elde ederler. Vahşi hayvanlar avlandıktan ve karınlarını doyurduktan sonra kalan parçayı doğaya terk ederler. İşte leş yiyici kuşlar ve hayvanlar kalan parçalardan fayda ummak amacıyla atılan leşe saldırırlar.


Bir kadın hamile iken içinde bir fabrika vardır. Ancak bu fabrikada bir şey üretilmemektedir. Çünkü bu fabrikanın ortaya koyduğu şey hayatın ta kendisidir. Tanrı nasıl hayat verense bir kadın da içindeki bebeğe hayat vermektedir. Gemara Masehet Nida’ya göre bebek anne karnındayken üzerinde bir ışık vardır ve bir melekle Tora öğrenmektedir. Burada inanılmaz düzeyde bir keduşa vardır. Dokuz ay tamamlanıp bebek dünyaya geldiğinde Tora öğrenilen ve keduşa dolu olan yer birden bire boşalır. Orasını hemen Tuma öğeleri doldurmaya başlar. Doğum yapan kadının da Tuma olmasının nedeni burada yatmaktadır.


Tora öğrenme mitsvası erkeklere verilen bir görevdir. Anne karnında bir erkek bebek bir kız bebekten daha fazla Tora öğrenir ve daha fazla keduşa ortaya çıkarır. Bebek doğduktan sonra erkek bebeklerden boşalan yere çok daha kuvvetli bir Tuma gelir.


Brit Mila seremonisi çok önemli bir misafiri ağırlar: Eliyau Anavi. Zohar bunun için oraya bir sandalye konması gerektiğini öğretir. Brit Mila’da durmak için en iyi yer Eliyau Anavi’nin sandalyesinin yanıdır, burada duran kişi ona daha yakın olur.


Eliyau geldiği zaman orada bulunanları saflaştırmakta ve sürgünün acılarını kısmen de olsa ortadan kaldırmaktadır. Sahip olduğumuz Tuma, sürgünlerin bir sonucudur.


Bu yüzden Brit mila Şabat günü bile yapılması gerekir. Alaha bunun için “dohe et aŞabat – Şabat’ı öteler” demektedir.


Eliyau Anavi Maşiah gelmeden de gelecek ve onu takdim edecektir. Bu Malahi peygamberin son cümlesinde belirtilmiştir. Onun görevlerinden biri oğullarının yani bizim kalbimizi Tanrı’ya döndürmektir.


Son peygamber olan Malahi sözlerini bu pasukla noktalar. “İne ani şoleah lahem et Eliya Anavi lifne bo yom Ad… agadol veanora.


Şeyavo yeyigalenu bimera beyamenu amen.


Günümüzde sahip olduğumuz tüm manevi kirlilikten uzaklaşmak ve ilahi saflığa ulaşabilmek dileğiyle...
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page