top of page

Dört Element ve Yahudi Yaşamı


İçinde yaşadığımız toplum, herkesi maddi niteliklerine göre tanımlama konusunda biraz sapkın bir eğilime sahiptir: Fiziksel görünümleri, sahip oldukları paralar veya sosyal statüleri. Fakat gerçekte bir birey, sahip olduğu tüm maddi varlıkların toplamından çok daha karmaşık ve sofistike bir dünyadır. Nefeş'inin (karakterin) özü, Midot'u (karakter özellikleri) ile temsil edilir; çünkü onlar aracılığıyla insan Yaratıcısına yaklaşmayı ve verimli ilişkiler kurmayı arzulamaktadır.

Ama Midot’lar tam olarak neyi temsil ediyorlar? İbranice'de Mida "ölçü" anlamına gelir; yani "kötü" Mida diye bir şey yoktur, her şey onu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Ayrıca Hasidik kaynaklar, bedenin dört elementten oluştuğunu açıklıyor: ateş, hava, su ve toprak. Tıpkı beden ondan oluştuğu gibi, ruh da Midot'larımızın temeli olan bu dört kuvveti içerir. Kendimizi daha iyi anlamak ve mükemmelleştirmek için her birini analiz edelim ki bu özelliklerin tam potansiyeline ulaşmak için çocuklarımızın güçlü ve zayıf yönlerinden nasıl yararlanılacağı konusunda da fikir sahibi olalım.

Dört Element ve Yahudi Yaşamı

İçinde yaşadığımız toplum, herkesi maddi niteliklerine göre tanımlama konusunda biraz sapkın bir eğilime sahiptir: Fiziksel görünümleri, sahip oldukları paralar veya sosyal statüleri. Fakat gerçekte bir birey, sahip olduğu tüm maddi varlıkların toplamından çok daha karmaşık ve sofistike bir dünyadır. Nefeş'inin (karakterin) özü, Midot'u (karakter özellikleri) ile temsil edilir; çünkü onlar aracılığıyla insan Yaratıcısına yaklaşmayı ve verimli ilişkiler kurmayı arzulamaktadır .

Ama Midot’lar tam olarak neyi temsil ediyorlar? İbranice'de Mida "ölçü" anlamına gelir; yani "kötü" Mida diye bir şey yoktur, her şey onu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Ayrıca Hasidik kaynaklar, bedenin dört elementten oluştuğunu açıklıyor: ateş, hava, su ve toprak. Tıpkı beden ondan oluştuğu gibi, ruh da Midot'larımızın temeli olan bu dört kuvveti içerir. Kendimizi daha iyi anlamak ve mükemmelleştirmek için her birini analiz edelim ki bu özelliklerin tam potansiyeline ulaşmak için çocuklarımızın güçlü ve zayıf yönlerinden nasıl yararlanılacağı konusunda da fikir sahibi olalım.

Ateş

Rabbanit Tzipora Heller, ateş içgüdüsünün kaynağına geri dönmek olduğunu vurguluyor. Bu karakter özelliğinin özü, hayatın anlamını korumaktır. Bu özelliğin olumsuz tezahürü, anlam eksikliğinden kaynaklanan güvensizlikten kaynaklanan kibir ve utanmazlıktır. Öfke, küstahlığın kardeşidir; aslında bu sadece bir sonraki adım. Birinin egosu incindiğinde, bu da onun önem ve katkı duygusunu etkiler.

Bu Mida'nın diğer tarafı tevazu. Ateş, en iyi avantajına yönlendirilebilir ve bir kişinin anlam duygusu, diğerini fark etmesiyle tanımlanır. Fedakarlık ve diğerinin parlayabileceğini kabul etmek de bu Mida'nın olumlu yönünün bir parçası. Üzerinde çalışılması gereken Mitsvalar, alçak gönüllülük, Hesed-yardımseverlik, gönüllülük, cemaat çalışmalarıdır.

Hava

A-Şem'in onu yarattığında Adem'e soluduğu Ruah (nefes), Onkelos'a göre "kelimeyle" çevrilmiştir. Dolayısıyla kendini ifade etme ihtiyacı, insanın yaşamsal ihtiyaçlarından biridir. Rabbanite Heller, konuşmanın ruhu ve bedeni eşit olarak kullandığından, özümüzü en iyi şekilde gösterdiğini söylemeye devam ediyor. Bu Mida'nın kötüye kullanılması yalanlarda, dolandırıcılıkta ve kendini yüceltmede ifade ediliyor. Tersine, bu karakter özelliğinin olumlu yanı, diğer kişinin bize temsil ettiği değeri vurgulamak için söylenen kelimenin kullanılmasıdır. Dua etmek, çalışmak ve cesaretlendirici sözler bu noktayı göstermektedir. Üzerinde çalışılması gereken Mitsvalar dua ederken kelimeleri teker teker söylemek, doğru telafuz etmek, laşon ara- dedikodudan kötü sözden, laf taşımaktan uzaklaşmak, yapıcı bir dil benimsemektir.


Su

Su, hayatta kalmamızın ve geçim kaynağımızın temelidir. Bu yüzden kendimize bakmamız gerekiyor. Bu Mida, başkalarının sahip olduğu şeyleri kıskançlıkla ve fiziksel zevklerin peşinde koştuğunda yozlaşır.

Tersine, bu nitelik, herhangi bir fiziksel zevk arayışının Neşama'nın kurumasına yol açtığını fark ettiğimizde iyi bir şekilde yönlendirilir. O aç! Bu yüzden, bu Mida'ya sahip olan biri, Tora sohbetlerine katılmalı, Kodeş kutsal kitapların açıklamaları üzerine düzenli olarak öğrenmeli ve nezaket eylemlerini kullanarak ruhunu özellikle iyi "beslediğinden" emin olmalıdır.

Toprak

Son olarak, toprağın özelliği, kendi kendine hareket edememesidir. Bir dış kuvvet tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Tembellik ve kararsızlık, toprak elementinin olumsuz tarafıdır. Depresyon ve motivasyon eksikliği de buna dahildir. Uyuşukluk, başarısızlık korkusundan ve hayatta hiçbir yere gitme korkusundan kaynaklanır.

Bu karakter özelliğinin olumlu yönü, A-Şem'in bize verdiği güç ve nimetleri kabul etmek ve bunları her zaman akıllıca kullanmaktır. Böylelikle, bu Mida'ya iyi kanallık etmiş bir kişi A-Şem'in yoluna koyduğu her şeyin üstesinden gelinebileceğini bilecektir.

Kendimizde ya da karşımızdaki insanda baskın olan élément/ler hangileridir? Her elementin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Bu yazıda çok kısa olarak değinmeye çalıştım. Her elementin bir diğeri ile ilişkisini bir sonraki yazımda paylaşmaya çalışacağım.

Bu çalışma, gecen hafta Matilda Milka bat Ceni z"l anısına düzenlenen tora sohbetinde yaptığım konuşmanın bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page