top of page

Ben Ametsarim-Yas ve Sebepsiz Nefretin Onarımı

ŞIVA ASAR BETAMUZ Tamuz ayının 17’si anlamına gelir. Bu Perşembe 6 Temmuz günü tutulacak oruçla ilgili sebeplere bakalım. Mişna Taanit 4:6, bugün İsrailoğulları’nın başına gelmiş beş trajedi nedeniyle oruç tuttuğumuzu açıklar: Moşe Rabenu Yahudi halkının altın buzağıya taptığını görünce ilk On Emir tabletlerini kırar.

Babillilerin Yeruşalayim kuşatması sırasında, Kutsal Tapınak’ta sürekli olarak yapılan günlük kurban Korban Tamid, kurbanlık hayvan bulmanın imkansızlığından dolayı durdurulur.

Romalılar, uzun bir kuşatmadan sonra, Yeruşalayim’in surlarında delik açmayı başarır, bu da Bet Amikdaş’ın yıkılışına giden yolu açar. Apostemos Kutsal Tora’yı yakar. Bet-Amikdaş’ta put yerleştirilerek kutsallığı murdar edilir. (2 Krallar 21:7 bunu yapanın Yeuda krallarından Menaşe olduğunu, Talmud Masehet Taanit 28b 14 ise bunu da Apostemos’un yaptığını belirtir.)

Bilindiği gibi Şiva Asar BeTamuz’dan itibaren üç haftalık dönem 9 BeAv’a yaklaştıkça artan oranda Yisrael’in mazalının daha az iyi olduğu dönemdir. Bu döneme Yahudi takvimindeki yasla daralma -Ben Ametsarim denir.

Rav’larımızın bu dönem için tüm uyarı ve uygulamalarının amacı bu zaman dilimini tekrar iyi günlere çevirebilmektir. Merkez konu, Bet Amikdaş’ın eksikliği ile hayatın gittikçe karmaşık olmaya devam ettiğini kavramak, bu eksikliği özellikle bu dönemde kalpte hissetmektir.

Bu 21 günlük zor dönemin aslında karşılığı Roş Aşana’dan Şemini Hag Atseret’e kadar olan 21 gündür. Bundan Rav’larımız şunu öğretiyi getirirler: Bulunduğumuz bu günleri diğer 21 gündeki davranışlara eşitleyin: Teşuva (kötüden kaçmak, iyiyi aramak ve uygulamak), birbirine karşı iyi davranışlar, Tsedaka ve Tora öğrenmek.

Bu sayede kişi, kişisel olarak ya da toplumsal olarak bu günleri dezavantaj günlerinden zafer ve başarı günlerine çevirebilir. Bu dönem için üzerinde çalışılması gereken bir başka nokta bu trajik olaylara sebep olan “sinat hinam”- gereksiz nefreti onarabilmektir. Sefer Ahinuh, birçok Mitsva'nın bu emre bağlı olduğu anlamına geldiğini açıklar. Muhakkak ki komşusunu seven, parasını çalmaz, karısıyla zina etmez, ticarette onu aldatmaz, incitici söz söylemez, ona zarar vermez, laşon ara dedikodu yapmaz, anne babasına saygi gösterir, Şabat gününde 1 günlük fiziki dinlenmeyi çalışanlarına hayvanlarına kendine hak görür ...

Rabbi Akiva dedi: Veaavta léréakha kamokha, zé klal gadol baTora / Arkadaşını kendin gibi sevmek Tora'da büyük bir ilkedir. Bu dönemin aramızdaki sevgiyi arttırması ve kalplerimizde Tanrıya bir yer açarak dünya üzerinde de bir yerinin olmasını hızlandırması dileğiyle


Commentaires


Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page