top of page

דיווחים מועדת העלייה והקליטה מכנסת 23

יו"ר הוועדה דוד ביטן:

מאז הקמת הממשלה מדי פעם אני משתתפת בישיבות של ועדת הקליטה והעליה בנושאים שמעניינים את התאחדות יוצאי תורכיה. חשוב לציין בישיבות אלו השם של התאחדות יוצאי תורכיה ברשימת המוזמנים הרשמיים יחד עם ארגונים אחרים, השם שלנו מופיע באתר הרשמי של הכנסת. ראיתי לנכון לדווח תקציר מחדשות הוועדה.

ב- 6 ליולי התקיימה סקירת יו"ר הסוכנות היהודית מר יצחק הרצוג.

מוזמנים: הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית , משרד העלייה והקליטה, מרכז השלטון המקומי, משרד החינוך, ארגון "נפש בנפש", הליגה נגד השמצה, התאחדות יוצאי טורקיה, האגודה לקידום החינוך, קרן היסוד-המגבית המאוחדת לישראל, קרן מיראז' ישראל, ארגון למען יהודי אתיופיה, מועצת ארגוני עולים

להלן תקציר הדברים:

הסוכנות: צופים כ- 250,000 עולים יעלו לישראל ב-5-3 השנים הקרובות. בגל עלייה זו צופים שרובם צעירים ובעלי מקצועות חופשיים – בגלל משבר הקורונה.

לדברי יו"ר הסוכנות יצחק (בוז'י) הרצוג, הסוכנות היהודית העלתה 4 מיליון עולים לארץ בשבעים שנות המדינה, מ-45 מדינות.

אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות, הוסיפה את נתוני העלייה בשנת 2019: 35 אלף עולים, מתוכם 24,651 ממדינות חבר העמים, 3,963 ממדינות אירופה, 3,539 מצפון אמריקה, 1,746 מאמריקה הלטינית, 663 מאתיופיה, 422 מדרום-אפריקה, 318 מטורקיה ומארצות נוספות במזרח התיכון, ו-189 מאוסטרליה וניו זילנד. לעומת העלייה, ב-2009 היו כ-16,000 עולים בלבד.

יו"ר הוועדה, דוד ביטן (הליכוד) הדגיש את העזרה הנדרשת לקהילות הקטנות, בעיקר בתחומי החינוך, הפעילות הקהילתית ההסברה והביטחון.

ביטן מקדם הקמת קרן, משותפת לסוכנות והממשלה לסיוע לקהילות הקטנות לצורך הקיום היהודי בגולה – כמוסדות חינוך ופעילות קהילתית.

בשלב זה ציינו את קהילת איראן וקהילת תורכיה. בנוסף פנה ביטן למנכ"ל משרד הקליטה למפות את המקצועות בהם העולים נדרשים להכרה מחודשת בישראל, מבחינת תעודות ורישיונות-עבודה ולהקל על העולים בתהליך זה.

חביב קצב, מנכ"ל משרד הקליטה, סיפר על הכנת תקציב לתכנית-חומש לקליטת העולים בתקופה הקרובה, הכנת העולים להשתלבות בארץ ע"י לימודי עברית – עוד בטרם העלייה ופעילות לעידוד העלייה.

אתי גרניט

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page