top of page

סקירת שרת העלייה והקליטה פנינה טמנו שאטה על פעילות משרדהיון התקיים ביום רביעי , 17 ביוני 2020


סקירת שרת העלייה והקליטה פנינה טמנו שאטה על פעילות משרדה

דיון התקיים ביום רביעי , 17 ביוני 2020

השבוע השתתפתי בזום בשתי ישיבות של ועדת העלייה והקליטה בכנסת ה- 23

.ברצוני לדווח לכם מתוך הועדה

השתתפו בדיון - יו"ר הועדה דוד ביטן, שרת העלייה והקליטה, נציגי משרד האוצר, משרדי ממשלה נוספים, הסוכנות היהודית, מועצת ארגוני עולים, עמותה הפועלת למען עולי צרפת – "קעליטה", אגודת יהודי אתיופיה

.נפש בנפש , גבהים וכמובן ארגון יוצאי תורכיה בישראל ומוזמנים נוספים

.שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה, סקרה את היעדים והפרויקטים עליהם עובד משרדה

השרה ציינה והדגישה מספר פעמים במהלך הדיון שאחד מקווי היסוד של הממשלה הינו עידוד העלייה. השוותה את הנושא לאחד מעשרת הדברות שהממשלה לקחה על עצמה לקדם. הורתה לנציג משרד האוצר לבדוק בהתאם לכך את תקציב העלייה לשנת 2020

היא אמרה שהתחזיות האחרונות מצביעות על כ-90,000 עולים חדשים שיגיעו לישראל מרחבי העולם במהלך 18 החודשים הקרובים

הזינוק הגדול במספר היהודים מרחבי העולם שהביעו עניין מוגבר לעלות לארץ נובע בין היתר מהתפרצות נגיף COVID-19

בנוסף היא הורתה למשרדה להכין תוכנית חומש לעלייה וקליטה וציינה כי מטרתה העיקרית לעודד עלייה מכל לעולם. בכוונתה להביא לישראל את כל שאר חברי קהילת הפלאש מורא באתיופיה, וקבעה כי מדובר ב "עוול שזועק לשמיים

אציין כי השרה פנינה תמנו-שאטה הינה ממוצא אתיופי

בהמשך עלתה בקשה להוסיף למטרות המשרד ארגון מקבצי דיור לאזרחים ותיקים לפי מוצא ארצם , כלומר דיור מוגן

יו"ר מועצת ארגון עולים, מריו לב, בשם הארגונים לעליה וקליטה בירך את השרה ויו"ר ועדת העלייה והקליטה בתפקידם החדש. מועצת ארגון עולים מהווה קורת גג ל- 23 ארגוני עולים , בין היתר גם להתאחדות יוצאי תורכיה. הוא סקר את פעילויות הארגונים השונים. ציין שהמתנדבים הינם עולים ותיקים דוברי שפת ארץ מוצאם של העולים החדשים, המכירים את המנטאליות ומלווים את העולים החדשים מיומם הראשון בארץ

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page