Yom Yeruşalayim


Yom Yeruşalayim, 1967 yılında Yeruşalayim’in yeniden birleştiği gün olan 28 İyar gününde kutlanır. 7 Haziran 1967 yılında gerçekleşen 6 Gün Savaşı’nda kentin eski bölümü ele geçirildiğinde, Yeruşalayim yeniden eski bütünlüğüne kavuşturulmuştu. Bugün, İbrani takvimine göre her yıl 28 İyar, kutlanan yeni bir ulusal bayramdır.

1948 yılında kurulan İsrail Devleti, kurulduktan hemen sonra etrafındaki komşu Arap ülkelerinin saldırısına uğradı, ardından İsrail’in Bağımsızlık Savaşı başladı. Bu savaşın sonunda Yeruşalayim, Birleşmiş Milletler kararı ile ikiye bölündü. İsrail’e modern şehrin tümü, Ürdün’e ise şehrin doğu kesimi ve Eski Şehir verilmişti. Eski Şehir hem stratejik hem de dini nedenlerle son derece büyük önem taşıdığından, bu Yahudi halkı için neredeyse sağ kolunu yitirmek kadar önemliydi. Elbette ki dini önem açısından Yahudiler için Tapınak Dağı ve Batı Duvarı (Kotel haMaaravi) önemliyken, Müslümanlar için Ömer ve El Aksa Camileri, Hristiyanlar içinse Holy Sepulchre Kilisesi önem taşıyordu.

7 Haziran 1967 tarihinde, süregelmekte olan 6 Gün Savaşı’nın üçüncü gününde, İsrail Ordusu Eski Şehir’e girerek orayı fethetti. Bunun sonucunda ise şehir tekrar eski bütünlüğüne kavuştu. Yahudi dini takvimine göre bu olay 28 İyar 5727 yılında oldu. O tarihten bu yana da her yıl 28 İyar günü İsrail’de Yom Yeruşalayim olarak kutlanır. Bu yıl bu tarih 21-22 Mayıs günü olarak tespit edildi.

Yeruşalayim Günü. Bu tarih Şavuot Bayramı’nda tam bir hafta öncesine gelir. 1967 yılında gerçekleşen bu birleşme, binlerce yıl sonra şehrin yeniden eski hale gelmesini ve Yahudilerin dini başkentinin tekrar aslına dönmesini de simgeler. David haMeleh’in kurduğu Yahudi başkenti, binlerce yıl önce Eski Şehir’de bulunan Bet haMikdaş’ın yıkılmasıyla birlikte başlayan sürgünler, geriye dönüş, 2. Bet Amigdaş’ın M.S. 70 yılında yeniden yok edilmesiyle bu kez 2000 yıl sürecek olan sürgün ve ızdırap süreci 1948 yılında kurulan İsrail Devleti ile son bulmuş, ancak bu tarihten tam 19 yıl sonra şehir gerçek esenliğine kavuşmuştu. Yeruşalayim, Yahudi dininin ve geleneğinin tek başkentidir. Yahudi, ibadetini ederken yüzünü Yeruşalayim yönüne çevirir ve tüm dualarının içindeki terennüm edilen kutsal kenti Yeruşalayim’dir.

Kaynak: Sara YANAROCAK/Şalom

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon