top of page

Muhteşem Yahudi - Sinan Reis!


İspanya engizisyonundan ailesiyle kaçıp o zamanki Smyrna’ya, yani İzmir’e göç eden Sinan; engizisyonun öcünü almak için İspanya bandıralı gemilere saldırmış olan, korku ve ün salmış Yahudi kökenli denizci-korsanlardan biridir.

Aktif olduğu dönemde özellikle Santorini gibi önemli Akdeniz limanlarında yaşamış olan ve Charles V’in egemenliği altındaki İspanya ve Kutsal roma İmparatorluğu’nun kalyonlarına karşı savaşan Sinan’dan, İngiliz Devlet kayıtlarında ve o dönem Portekiz egemenliği altında bulunan Hindistan kayıtlarında bahsediliyor.

Sinan; 1538 yılında İon Denizi’nde gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı’nda, Kral Charles’a karşı, ünlü kaptan Barbaros Hayrettin Paşa’nın amiralliği altında Osmanlı gemilerine kaptanlık yaptı. Barbaros ve Sinan, sayıca üstün olan Andrea Doria komutasındaki donanmayı (Venedik,Ceneviz,Malta,Portekiz, İspanya ile Haçlı donanması) bu savaşta yenilgiye uğratmışlardır. Bu savaşta zaferi, Sinan’ın Preveze yakınlarındaki Arta Körfezi’ne destek konuşlandırma isteği getirmiştir. Barbaros’un önce karşı çıktığı bu fikir, savaşın sonucunu belirlemiştir.

1540 yılı civarında babası kendisiyle buluşmak üzere denizde olan Sinan’ın oğlu Charles’a bağlı kuvvetler tarafından kaçırılarak Elba Lordu’nun karşısına getirilir ve Sinan’ın oğlu orada vaftiz edilir. Sinan’ın denizdeki ortağı Barbaros Hayrettin Paşa bu olay üzerine çocuğu kurtarmak için çeşitli hamlelerde bulunur ama başarılı olamaz. Lordun kafirlere çocuğu teslim etmeyeceğini söylemesi üzerine çileden çıkan Barbaros, İtalya’nın Piombino kasabasına adamlarını çıkarıp şehri yağmaladı ve kaleyi havaya uçurdu. Bu durum üzerine Sinan’ın oğlu serbest bırakıldı.

Bu haber, Hindistan’daki Portekiz hükümranlığını sona erdirmek için o sırada Kızıldeniz’de bir filo inşa eden Sinan’a ulaştırıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na pek çok savaş kazandıran Sinan’ın ölüm yılı kesin olmamakla birlikte kaynaklarda 1553 yılına yer verilmektedir.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page