top of page

İsrael Ar-Ge harcamasında OECD üyesi ülkeler arasında ikinci sırada: Hangi ülkeler bu alanda yatırım


OECD'inin 2017 verilerine göre, Ar-Ge harcamalarında en fazla pay ayıran ülke yüzde 4,6 ile Güney Kore, onu yüzde 4,5 ile İsrael takip ediyor.

AB ülkelerinin payı yüzde 1,97, OECD ülkelerinin payı yüzde 2,37’de kalırken, İsviçre 3,37, İsveç 3,33 ve Japonya yüzde 3,21 pay ile Ar-Ge harcamalarında dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

Bu ülkeler arasında en az pay ayıran ülke ise yüzde 0,4 ile Şili. Türkiye ise Ar-Ge harcamalarına yüzde 1 veya daha az pay ayıran 7 OECD ülkesinden biri.

OECD ülkelerinin Ar-Ge harcamalarının GSYH inçindeki payı (%)(2017)

%

Güney Kore 4.6

İsrael 4.5

İsviçre 3.4

İsveç 3.4

Japonya 3.2

Avusturya 3.2

Danimarka 3.0

Almanya 3.0

Finlandiya 2.8

ABD 2.7

Belçika 2.4

OECD - Ortalamasi % 2.4

Fransa 2.2

Norveç 2.1

İzlanda 2.1

Singapur 2.0

Hollanda 2.0

Slovenya 1.9

Çekya 1.8

Ingiltere 1.7

Kanada 1.6

Yeni Zelanda 1.4

İtalya 1.4

Portekiz 1.3

Lüksemburg 1.3

Estonya 1.3

İspanya 1.2

Yunanistan 1.1

Türkiye 1.0

Polonya 1.0

Slovakya 0.9

Litvanya 0.9

Letonya 0.5

Meksika 0.48

Şili 0.4

Diğer ülkelerin bu alana ayırdıkları bütçe yıllara göre değişse de en büyük artışın Güney Kore'de olduğu görülüyor.

2000'li yılların başında Ar-Ge payı yüzde 2,2 iken 2017'de bu rakam yüzde 4,6 ya ulaştı. Aynı zaman dilimi için G.Kore'nin GSYH'si 562 milyar dolardan toplam 1,53 trilyon dolara çıktı.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page