İYT kültürel alanda bir ilke daha imza attı

İsrael’de Türkiyeliler Birliği, geçtiğimiz hafta içinde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asker Kartarı öncülüğündeki bilim heyetine ev sahipliği yaptı.

Heyet, “Balat’ta Gündelik Yaşam Araştırması” projesi kapsamında, İsrael’de yaşayan Balatlılarla İYT Lokalinde, bir hafta süresince söyleşiler düzenledi.

14 Kasım Perşembe akşamı Prof. Dr. Asker Kartarı, İYT lokalinde, aralarında bilgi aktarımında bulunan eski Balatlıların da yer aldığı izleyicilere “Dünden Bugüne Balat” konulu bir konferansı görseller eşliğinde sundu. Konferansta Kartarı, Balat’ta yaşamış olan diğer farklı inanç gruplarına söz konusu projeyi sunduğunu, ancak bir tek Türk Yahudi Toplumunun olumlu yanıt verdiğini, ayrıca Türkiye Yahudi Toplumu geçmiş dönem başkanı Silvyo Ovadya ve Naim Güleryüz’ün de destek verdiklerini açıkladı. Projeye Elmas ailesinin de büyük ölçüde katkıları olduğunu belirtti.

Konuşmasında; lisansını makine mühendisi olarak yaptığını ve doktorasını da kültürlerarası iletişim alanında gerçekleştirdiğinden başlangıçta alan çalışması olarak fabrikalara yöneldiğini, ancak son yıllarda göç ve mültecilik yanında İstanbul’da Cibali-Fener-Balat semtlerinin kültürel tarihiyle ilgilendiğini ifade eden Kartarı bu alanda “İstanbul’da Karma Evlilikler” ve “Balat’ta Gündelik Yaşam” başlıklı araştırma projelerini yürüttüğünü söyledi.

Balat’taki yaşamı Balat’ta doğmuş büyümüş olan dostlara anlatmanın gereksizliğine değinen profesör, Balat’ın demografik gelişimini, geçirdiği bitmez tükenmez yangınlar sonucu karşılaştığı göçleri, Varlık Vergisi, İsrael Devleti’nin kuruluşu, ardından sinagoglara yönelik terör saldırıları gibi önemli sebeplerle Yahudilerin Balat’ı terk ettiklerini anlattı. Bir zamanların mahalle yaşamını, farklı dinlere mensup toplumların sıcak ilişkilerini örneklerle dile getiren konuşmacı günümüzde Balat’ın tamamen kimlik değiştirdiğini, farklı etnik toplumların yerleştiğini ve insanların birbirleriyle tanışık olmadıklarını üzülerek dile getirdi.

Konferans sonunda İYT Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, Prof. Dr. Asker Kartarı’ya bir teşekkür sertifikası sundu, profesör de üniversitelerinin amblemini taşıyan bir obje verdi. Gülerşen, ilk kez böylesi bir projeye lojistik destek vermiş olmak dolayı memnuniyetini belirtirken Kartarı da işbirliğinin sürdürülmesi dileğinde bulundu.

Bilimsel heyet Cuma günü de Saraya’daki Eski Türk Evleri ve Konakları Sergisini ziyaret ederek eski bir Balatlı olan sanatçı Dr. Yosef Sibi ile görüştü.

Prof.Dr. Asker Kartarı kimdir…

Lisansı makine mühendisliği, yüksek lisansı sosyoloji alanında aldıktan sonra Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde siyaset bilimi, sosyal psikoloji ve Türkoloji’yi yan dal olarak tamamlayıp Kültürlerarası İletişim alanında doktora yaptı. İşyerinde kültürlerarası iletişim sorunlarıyla ilgili olarak yaptığı araştırmayla 1996 yılında Almanya’da bilim ödülüne layık görüldü. Münih Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Doçentlik ve profesörlüğünü iletişim bilimleri dalında aldı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne döndü. 2003 yılına kadar her yıl bir dönem Münih Üniversitesi’nde ders verdi. 2005’te Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kurdu ve 2010 yılına kadar dekanlığını yaptı. 2010’dan beri Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Son yıllarda göç ve mültecilik yanında İstanbul’da Cibali-Fener-Balat semtlerinin kültür tarihiyle ilgileniyor. Almanya ve Türkiye’de işyerinde Türk-Alman iletişimi konusunda Almanya’nın finanse ettiği dört araştırma projesinden sonra gündelik yaşamda kültürlerarasılık konusuna yöneldi. Bu alanda “İstanbul’da Karma Evlilikler” ve “Balat’ta Gündelik Yaşam” başlıklı araştırma projelerini yürüttü.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square