top of page

Roş Aşana ve Terazi


İbrani takvimine göre Tişri ayı hakkımızda yargıların verildiği bir süreci barındırır. Senelik kazancımızın ne kadar bereketli olacağı, yaşam kitabına yazılıp yazılmayacağı bu dönemde belirlendiği için, bir ay öncesinden yani Elul ayı başından beri hazırlık yaparız. Teşuva (Tanrı'ya ve özümüze dönüş) tefila (toplumsal ve bireysel dualarımız) ve tsedaka (maddi ve manevi sorumluluklarımız) yeni bir seneye hazırlanmaya çalıştığımız bu günlerde kişisel gelişimimiz için bizlere yardımcı olur.

Roş Aşana, yeni bir seneyi ifade etse de aslında bir bayram (Hag) olarak ifade edilmez. Yahudi takviminde bayram özelliği taşıyan 3 tarih vardır. Sukot - Pesah - Şavuot. Yahudi inancını ayakta tutan üç ayağa benzetilir. Nasıl ki bir taburenin ayakta durması için en az üç ayağa ihtiyacı varsa İbranicede “şaloş regalim”-3 ayak tanımı da bet amikdaşın ziyaret edildiği bu 3 bayram için kullanılır.

Roş Aşana bir bayramdan çok denge bulma arayışımızdır. Tişri ayı, Astrolojik işaretlere baktığımız zaman içinde bulunduğumuz burç ve işareti de bize “teraziyi “ gösterecektir. İbranice moznaim(terazi) kelimesi köken olarak ozen (kulak) ve izun (denge) ortak harfleri barındırır.

Tişri ayı tora dilinde, Mısırdan çıkışın gerçekleştiği Nisan ayının ilk ay sayıldığı sisteme göre, 7. Sırada yer almaktadır. Yahudilikte 7 sayısı dengeyi ifade eder. Yaratılışın 6. Günde gerçekleşmesi ve 7.günde dinlenmeye geçilmesi. Haftanın 6 çalışma gününe karşılık 7.gün şabatın manevi olarak güçlendirmesi. Mısır çıkışından sonra 7 haftalık bir bekleyiş ile Tora’nın alınması. İbrani takvimine göre Yaratılışın yaklaşık 6 binlik bir süre için olacağı ve sonrasında Masiah döneminin başlamasıyla son bin yıllık sürece gireceği (birkaç gün önce 5780 senesine girmiş bulunuyoruz)

Tişri ayı kulakların mucizeleri duyduğu bir ay olarak adlandırılır. Annelerimiz Sara, Rivka ve Rahel kısır olmalarının sonlandığı, dualarının duyulduğu ay Tişri ayıdır. Mısır hapishanelerinden özgürlüğe, Firavunun baş yardımcılığına yükselen Yosef ‘in de kurtuluşu yine bu ayda gerçekleşmiştir.

Takvimdeki bütün bayram ve kutlamalar ayın belirgin olarak görüldüğü bir dönemde kutlanır. Sukot - 15 Tişri, Pesah 14 Nisan, Tu bişvat 15 Şevat, Purim 14 Adar vs.. Roş Aşana hem senenin hem de Tişri ayının ilk günü olduğu için ay henüz etkisini tam olarak göstermez. Yargının getirdiği korku ve kaygı kendini bu günlerde hissettirir. 10 teşuva günü olarak adlandırılan günlerde devam eder ve Kipur günü tuttuğumuz oruçla beraber af dilemenin en üst noktalara çıktığı zamanları yaşarız. Sukot bayramının gelişiyle evlerimizi terkeder Tanrı’nın vereceği kararları beklerken sadece O'na güvendiğimizi belirtmek için günlerce çardaklarda otururuz.

Yeni bir seneye başlarken kulaklarımızın sadece iyi haberler alması, maneviyatımizin hayatımızda maddiyatla dengeli bir biçimde zenginleşmesi ve yargı günlerinden geçerken hakkımızda iyi kararlar verilmesi ve yaşam kitabına yazilmamiz dileğiyle.. Tizku Leşanim Rabot Neimot ve Tovot - Tanrı hepimize uzun seneler boyunca bayramlarımızı sağlıkla neşeyle ailemiz ve sevdiklerimizle kutlamayı nasip etsin. Ketiva ve Hatima Tova

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page