top of page

İsrael bir din devleti midir?


İsrael bir din devleti midir?

Hayır değildir!

Bir din devleti olsaydı ticaretten adi suçlara, miras işlemlerine ve modern hayatın gereklerine kadar her şey şeriat mahkemelerinde görülürdü ve ne sivil mahkemeler, ne anayasa hükmündeki temel kanunlar ne de BAGATZ yani yüksek mahkeme veya Ombudsman olmazdı.

Pekiyi İsrael’de din devlet yönetimine karışıyor mu ?

Evet, ama ancak koalisyon pazarlıklarının müsaade ettiği oranda karışabiliyor.

Örneğin Shabat günleri bazı şehirlerde otobüs çalışmıyor veya altyapı çalışmaları yapılamıyor.

Bireysel düzlemde ise din kurumu sadece vatandaşların evlilik ve nesep tespiti yani kimin Yahudi sayılıp sayılamayacağına karışıyor.

Ancak bu iki husus İsraeli bir Din Devleti yapmak için yeterli değil.

Pekiyi, din kurumuna tanınan bu ayrıcalıkta kabahatli kim ?

Tabii ki bunlarla koalisyona giren sosyalist İSÇI PARTİSİ dahil bütün sağ ve liberal siyasetçiler! Oysa dincilerin toplumdaki ağırlığı sadece yüzde 20 civarında.

Siyasiler aralarında anlaşırlarsa sivil nikahtan Shabat otobüslerine, tevhidi tedrisattan din talebelerinin askere alınmasına birçok konu DERHAL hallolabilir. Ülkede İran’daki gibi buna engel olabilecek bir Velayeti Fakih müessesesi YOK !

İsrael Bağımsızlık Bildirgesinde

ANU MAHRIZIM BAZOT AL AKAMA MEDINA YEHUDIT BE ERETZ ISRAEL deniyor. Bunun Türkçesi BÖYLECE ISRAEL TOPRAĞINDA BİR YAHUDİ DEVLETİ KURULDUĞUNU İLAN EDİYORUZ deniliyor.

“YAHUDİ DEVLETİ”nden kastedilen

İsrael’in Musevi dininin bir devleti olduğu DEĞİDİR !

Kastedilen şey İsrael’in Yahudi HALKININ devleti olduğudur.

Yakın zamanda oylanıp fırtınalar yaratan Ulus Devlet kanunu İsrael’in Yahudi Halkının Ulus Devleti olduğuna ANAYASAL geçerlilik kazandırdı.

Tekrar edeyim: İsrael Musevi dininin değil Yahudi HALKININ devletidir !

İsrael İran İslam Cumhuriyeti paralelindeki bir Musevi Cumhuriyeti DEĞİLDİR.

Buna mukabil, Ortodoks Hıristiyanlık Yunanistan Cumhuriyetinin resmi dinidir. Keza, Ingiltere Kralllığının Resmi dini Anglikan Hıristiyanlıktır.

Denis OJALVO

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page