top of page

İsrael’de sağlık giderleri arttı.


İsrael’de sağlık giderleri -gayrısafi yurt içi hasılaya göre- 2018 yılında, bir önceki yıla oranla %4,3 oranında arttı.

Yine de yıllık artış oranı, OECD ortalamıs olan %8.8’in altında kaldı. A.B.D.’de ise bu oran %16.9.

İstatistiklere göre, sağlık harcamalarının %40’ını devlet karşıladı. Sağlık harcamalarında vatandaşlar tarafından harcanan miktarın oranı ise %24 olarak belirlendi.

OECD ülkeleri arasında gayrısafi yurt içi hasılaya göre sağlık harcaması en düşük iki ülke ise Türkiye ve Lüksemburg oldu.

2018 yılında özel sağlık sigortası oranı ise %4.7 oranında arttı. Geçen yıllara benzer şekilde, psikiyatri klinikleri ve toplum sağlığı merkezleri gibi devlete bağlı kurumlar tüm hizmetlerin %6’sını karşıladı.

İsrael, 2015 yılında Bloomberg tarafından en sağlıklı 6. Ülke seçildi.

Derleyen/Rahel Bahar JUNİMAN

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page