Yeni amaçlar ve yeni bir önder

July 16, 2019

 

Bu şabat okuyacağımız Pinhas (פינחס) peraşası, iki hafta evvel okuduğumuz Moşe ve Aharon’un İsrael oğullarına vaad edilen topraklara getiremiyecekleri ile ilgili kararın devamını tamamlar.

 

Mısır çıkışı ve çöl yılları liderleri, Moşe ve Aharon vazifelerinin sonuna gelmişlerdir. Aharon vefat eder ve onun yerine oğlu Elazar büyük kohen (כהן גדול) olarak atanır.

 

Ad. Moşe’ye, “bu Avarim dağına çık, ve İsrael oğullarına verdiğim toprakları gör. Onu göreçeksin, ve kardeşin Aharon gibi sen de milletine katılacaksın” der. (Bamidbar 27, 12-13)

 

Sıra şimdi Moşe’ye gelmiştir, ancak Moşe’nin vazifesi için babadan oğula devretmek söz konusu değildir. Bunu bilen Moşe Tanrı’ya şu ricada bulunur.

Bütün canlılar ruhlarının Tanrısı Ad., bu cemaate, onların önünde çıkacak, onların önünde gelecek, onları çıkartacak ve onları getirecek bir kişi atasın ve Ad.’ın cemaati çobanı olmıyan koyunlar gibi olmasınlar. (Bamidbar 27, 16-17)

 

Milletin bir lidere ihtiyacı vardır. Bu lider onları vaadedilen topraklara getirirken, milletin önünde gitmelidir.

 

Ad. Moşe’ye, “üzerinde Tanrı’nın ruhu olan Yeoşhua Bin-Nun’u al ve onun üzrine elini koy. Onu cematin ve Kohen Elazar’ın önüne getir, ve gözleri önünde ona emret. Ona kendi onurundan ver ki, İsrael oğulları cemaati işitsin. Kohen Elazar’ın önünde dursun ve Ad.’ın önünde “urim vetumim” muhakemesini sorsun ona. Onun söyleyeceği ile çıkacaklar ve onun söyliyeceği ile gelecekler, o (Elazar) ve İsrael oğulları; bütün cemaat, onunla olacak” der. (Bamidbar 27, 18-21)

 

(“Urim Vetumim” Tanrı’nın seçimini halka belirtmek için kullanılan ve büyük kohen’in göğsünde, 12 değerli taşı içeren hoşen ile birlikte, taşıdığı bir tabletti.)

 

Yeoşua’yı bizler ilk defa görmüyoruz.

Kızıl denizi geçtikten sonra, Amalek, İsrael oğullarına saldırınca, savaşmaya yollanan gücün komutanı Yeoşua’dır. Moşe antlaşma tabletlerini (לוחות הברית) almak için dağa çıktığında onu dağın eteklerinde bekliyen Yeoşua’dır.

 

Vaadedilen topraklar hakkında bilgi toplamak için yollanan kafilenin üyelerinden biri Yeoşua’dır. Bu on iki kişilik kafilede İsrael topraları hakkında sadece iyi sözler söyleyip, milletin topraları kuşatma gücüne sahip olduğunu ileri süren iki kişiden biri Yeoşua’dır. Dolayısı ile, Yehoşua hem Moşe’nin sürekli yanında bulunması ile yönetim tecrübesini kazanmış, hem düşmana karşı savaşırken başarılı bir komutan olduğunu ispatlamış, hem vaadedilen topraklar hakkında iyi düşüncelere sahip ve hem de halkın gücüne inanan ve bütün bunların yanında Tanrı’ya sadık bir kişidir.  Mısır’dan çıkalı beri, Tora, sanki bizleri bu seçime hazırlamıştır. Kısacası, Yeoşua milleti bekliyen yeni amaçlar için, vaad edilen toprakları kuştamak için, gerekli vasıflara sahip bir önderdir.

 

Vaad edilen toprakların eşiğinde ve Moşe’nin son günlerinde, ondan sonra gelecek önder artık bilinmektedir. Yeoşuan’nın vazifesi Moşe’nin vefatından sonra başlıyacaktır. Yeni önder yeni nesildendir ancak tecrübeli ve milleti bekliyen zor vazifeler hakkında kararlı, iyimser ve milletin gücüne inanan bir kişidir.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon