top of page

İyi de iyi olmıyan da ondan


Bu şabat okuyacağımız Behukotay (בחקותי) peraşası, ikaz etme anlamına gelen “פרשת התוכחה” olarak da bilinir.

Peraşamız,

Kanunlarımın yolunda giderseniz, emirlerimi korursanız ve onları yaparsanız (Vayikra 26, 3)

diyerek başlar ve ardından milletinin yaşıyacağı birçok iyi şeylerden bahseder. Bazı örneker şöyle:

Yağmurları zamanında vereceğim. Toprak hasatını verecek, ve ağaçlar meyvelerini verecekler. (Vayikra 26, 4)

Ülkeye sulh vereceğim. Korkusuzca yatacaksınız. Vahşi hayvanları topraktan uzaklaştıracağım. Ülkenizden kılıç geçmiyecek. (Vayikra 26, 6)

Yarattığı evrendeki bu iyi şeylerin, kanunlarına uygun davranışı sonucu, milletine geleceğini belirtikten sonra bunun aksinin de mümkün olacağını belirtir peraşamız.

Algılanması pek de hoş ve kolay olmıyan pasuklar beş değişik dalga şeklinde gelir. Her dalganın başında bir ikaz cümlesi görürüz. İkaz cümlesinin ardından yarattığı evrendeki bazı kötü, hatta çok kötü şeylerin milletine geleceğini belirtir Tanrı. Tanrı’nın milletine uygulayacağını söylediği iyi olmıyan şeylerin tercümesini getirmemeyi uygun gördüm. (Bunları Vayikra kitabının 26. bölümünde, 14. Pasuktan itibaren okuyabilirsiniz.) Lisan açısından, birincisi dışında, ikaz cümlelerinin formu birbirine çok benzer.

Birinci ikaz cümlesi:

Eğer beni işitmezseniz, ve bütün bu emirleri yapmazsanız, kanunlarımdan bıkarsanız, ve kurallarım size iğrenç gelip emirlerimi yapmayıp antlaşmamı ihlal ederseniz. (Vayikra 26, 14-15)

İkinci ikaz cümlesi:

Bunlara kadar beni işitmezseniz, sizlere suçunuzun yedi misli eziyet etmeye devam edeceğim. (Vayikra 26, 18)

Üçüncü ikaz cümlesi:

Benimle gelişigüzel giderseniz ve beni işitmek istemezseniz sizlere suçunuzun yedi misli bela getirmeye devam edeceğim. (Vayikra 26, 21)

Dördüncü ikaz cümlesi

Ve bunlara rağmen vazgeçmeyip bana karşı gelişigüzel davranırsanız, ben de size karşı gelişigüzel davranıp, günahlarınıza karşı yedi misli vuracağım sizleri. (Vayikra 26, 23-24)

Beşinci ikaz cümlesi:

Bunu da işitmeyip benimle gelişigüzel davranırsanız, ben de sizlere hiddetle gelişigüel davranırım ve günahlarınıza karşı yedi misli eziyetlendiririm sizleri. (Vayikra 26, 27-28)

Belirtiğim gibi herbir dalganın ikaz cümlesinden sonra Tanrı, yarattığı evrendeki iyi olmıyan şeylerin milletinin başına geleceğini belirtir. Yukarıda tercümesini getirdiğim iyi şeylerin (Vayikra 26, 4 ve 6) aynen aksini alırsak Tanrı’nın, ard arda gelen dalgalarda, milletini ne gibi belalar hakkında ikaz ettiğini bir nebze anlıyabiliriz.

Üzerinde durulması gereken nokta, hem iyi şeylerin hem de iyi olmıyan şeylerin Tanrı tarafından verildiğinin vurgulanmasıdır.

Pek de gönül ferahlatmıyan pasuklardan sonra “ikazlar peraşamız” iyimser bir şekilde tamamlanır.

Onları, yabancı milletlerin gözleri önünde Mısır’dan çıkardığım birincilerin antlaşmasını, onların tanrısı olmak için, hatırlıyacağım, ben Ad.’ım. (Vayikra 26, 45)

Hem iyiyi hem de iyi olmıyanı yaratan Tanrı, Mısır’dan kurtardığı milleti ile yaptığı antlaşmayı, eninde sonunda, hatırlıyacağını vaad eder.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page