İSRAİL'DEKİ TÜRKİYELİLER BİRLİĞİ

May 8, 2019

 

Itahdut Yotsei Turkiya, İsrail’deki Türkiyeliler Birliği’nin, 60 yıldan
uzun bir süre önce, ilk olim (Türkiye göçmenleri) tarafından, Türk
Yahudilerinin aliyasına yardım etmek için İsrail’de kurulan tek birlik
olduğu söylenebilir. Ve bugün hala faaliyetine devam etmektedir.


Seneler içinde, sadece göçmenlerin ilk entegrasiyon sorunlarını
aşmalarına yardımcı olmayı değil, aynı zamanda, bilhassa Istanbul’da
yerleşmiş (ama zamanla küçülmeye yüz tutmuş) Yahudi Toplumunun
Sefarad Kültür mirasını Israil toplumuna tanıtmayı amaçlamaktadır.
Bugün Türkiye’de kalan Yahudilerin on beş bini aşmadığı
sanılmaktadır. Osmanlı’dan kalan bu büyük Yahudi toplumunun
başlıca kısmının, İsrail Devletinin kuruluşundan sonra buraya transfer
olduğu ve bugün İsrail’de 85,000 kadar oldukları sanılmaktadır. Yani
Türkiyeli Yahudilerin çoğunluğu İsrailli olmuştur.


Bu Birlik, beşinci kuşaktan bir avuç olim gencinin ve birkaç
sponsorun çalışmalarıyla, hem gelen göçmenlerin entegrasiyonuna
yardımcı oluyor, hem de Türkiye’den İsrail üniversitelerinde okumaya
gelen öğrencilere burslar veriyor. Maddi ve manevi bu destekler
gösterişsiz bir şekilde yapılmaktadır ve bu da kurumun gücüdür. Yerel
yetkililer tarafından Türkiye’nin güncel tutumunun nasıl
yorumlanacağı konusunda yardım istendiğinde, görüşünü bildirmeye
hazırdır. Ayrıca Türk diplomatik temsilcileriyle dostça ilişkiler
sürdürmek rollerinden biridir ve kanımca diyebilirim ki bazı
üyeleriyle bazı Türk resmi kişilikleri arasında iyi dostluklar
kurulmuştur.


Bundan başka IYT Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya özen gösterir. 4
milyar doları aşan ticaret hacmi sayesinde, Birliğin yöneticileri
halktan halka iyi ilişkiler oluşturmaya, iki ülke arasında turizmi
geliştirmeye, Türk politik zümresiyle, medya ve Anadolu’nun dini
seçkin sınıfının bağnaz antisemitizmine karşı mücadele etmeye çalışır.
Bu çok sabır, dikkat ve incelik gerektiren zor bir iştir. Bir süreden

beri, IYT’nin bazı faal üyeleri Türk basın-yayın ve televizyonunu
yakından takip ederek, antisemitizm, İsrail karşıtlığı ve Türkiye’de
etkili olan Arap propagandası ile mücadele etmeye, ve bilhassa köşe
yazarlarının, Yahudi kültürü ve Arap-İsrail arasında yer alan olaylar
konusunda Arap yalanlarını yayınlamamalarını sağlamaya
çalışmaktadırlar.

 

Kişisel bakış açıma göre, çok kere iyi bir sonuç
almaktadırlar. Ayrıca IYT’nin “www.turkisrael.org.il” adlı bir web sitesi
vardır ve burada her gün ülkeden haberler, İsrail’deki Türk toplumu
hakkında haberler ve olaylar, ve bu toplumun ileri gelenleri tarafından
kaleme alınan Türkçe, İbranice ve Ladino yazılar yayınlanmaktadır.
Site sadece İsrail’den değil, dünyanın dört bir yanından ve özellikle de
Türkiye’den binlerce okuyucu tarafından ziyaret edilmektedir.

IYT'nin yöneticilerinin tümü gönüllüdür, sorumluluk ve bilgelikle 

davranırlar, davranışlarında açık ve şeffaf olma prensipleri vardır. 

Olumlu eleştirileri iyilikle karşılarlar. Bu davranış, içimize sindirmiş
olduğumuz modern toplumda demokrasi anlayışının temelidir. Yani
Birliği yönetme tarzlarının her an kontrol edilmesine hazırdırlar.


Seneler geçtikçe, bütçe büyümekte ve aidat ve bağışlar masrafları
örtmemektedir. Çok kere hoş olmayan sürprizler yöneticileri güç
durumda bırakır ve nereye başvuracaklarını bilemezler. Darda kalan
ve yenilikler getiremeyen yöneticilerin yardımına koşacak ve parasal
destek sağlayacak yeni olim Türk Yahudileri azdır. Bildiğimiz gibi,
Türk Yahudilerinin çoğu yaşadıkları toplumu yöneten sivil kurumlarla
fazla ilgilenmezler. Bu ilgisizlik İsrail’deki kendi kurumlarına da
yansır.

 

İlgilenenler azdır ve tarihi “kayades” (suskunluk) sloganı
birçoğumuzun belleğinde yerini korur. Türk “neme lazımlık” İsrailli
olmuştur. Neden kurumsallaşmak Türk oliminin hoşuna gitmez? Israil
toplumunu gözlerken insan bu eksikliğin farkına varır ve neden diye
sorgular. Umarım ki zamanla toplumsal bilinç uyanır ve çoğumuz
birlik ve kurumlarda serbestçe bir araya gelmenin faydalarını idrak
eder ve cebimizdeki azsa bile, yardım etmeye çalışırız.


Sevgili okurlar, beni şevkle dinlemenizi, IYT'nin merkezini ziyaret
etmenizi ve küçük bile olsa, bağışlarınızı esirgememenizi rica ederim.
Türkçe’mizde dendiği gibi:“Damlaya damlaya göl olur”.


Ladino'dan Türkçeye Çeviren:Güler ORGUN 

Ladino'dan İbaniceye Çeviren:                          YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ladino Yazının orjinal şekli   :Dr Selim Salti    YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon