top of page

Moşe Miluimde


Bu şabat okuyacağımız Tsav (צו) peraşası, geçtiğimiz hafta tanıdığımız kurbanlar adanırken Kohenlerin vazifesinin ne olduğunu anlatarak başlar.

Ardından Mişkan’ın ilk kullanılışı vesilesi ile yapılması gereken hazırlanma ritüelinden bahseder. Moşe tüm halkı Mişkan avlusunun önüne toplar. Kohen olarak seçilen Aharon ve oğullarını su ile yıkar ve geçtiğimiz haftalarda tarifini ve yapılışını gördüğümüz özel elbiseleri giydirir onlara. O dönemin kral tayin etme geleneklerine uygun olarak, Moşe, Aharon’un başına yağ serperek, onu kutsiyet görevine tayin eder. Ardından kurban adama ritüeline geçilir. Sırada üç kurban vardır.

(Moşe) Hatat sığırını sunar, Aharon ve oğulları ellerini Hatat sığırının başına koyarlar. (Vayikra 8, 14)

Vayikra peraşasında belirtildiği gibi Hatat, yanlışlıkla ve unutkanlık sonucu işlenen bir suç veya yanlış davranış sonucu, özür dilemek için adanan mecburi bir kurbandır. Aharon ve oğulları ne gibi bir suçu farkına varmadan işlemişlerdir? Tora’nın bu haftaya kadar okuduğumuz bölümleri böyle bir suçtan veya yanlış davranıştan bahsetmez. Buna rağmen, herhalde Tanrı, farkında olmadan yapılabilecek yanlış bir davranışın sorumluluğunu Hatat kurbanını aracılığı ile, en yüksek kutsiyet görevine girmek üzere olan Aharon ve oğullarına göstermek ister.

(Moşe) Ola koçunu yaklaştırır, Aharon ve oğulları ellerini koçun başına koyarlar. (Vayikra 8, 18)

İkinci kurban Ola cinsindendir. Ola kurbanı bir hediye ve teşekkür niteliği taşır. Kohen olarak, bu denli yüksek bir mevkiye getirilen Aharon ve oğullarının minnettarlıklarını belirtmelerini, bu Ola kurbanı ile simgelemek çok doğaldır kanımca.

Üçüncü kurban sadece Mişkanın ilk kullanılışı vesilesi ile adanan özel bir kurbandır.

(Moşe) İkinci koçu, doldurma koçunu yaklaştırır, Aharon ve oğulları ellerini koçun başına koyarlar. (Vayikra 8, 18)

Bu kurbanın İbranice adı “אֵיל הַמִּלֻּאִים”dir. Bu isim Mişkan’ın ilk kullanılış hazırlıklarının yapıldığı yedi günün, yani “ימי המילאים”, adına parallel olarak seçilmiştir. Tora yorumcuları burdaki “miluim” (doldurma) kelimesinin anlamı hakkında değişik fikirler getirirler. Yedi gün boyunca Moşe’nin aynen bir Kohen gibi vazife yaptığını göz önüne alırsak, bu kelimenin “yerini doldurmak” anlamında kullanıldığını varsayabiliriz.

Yedi gün süren “ימי מילואים” boyunca kohenlik vazifesini yerine getiren Moşe’dir. Bu dönem zarfında Moşe İsrael oğullarının idaresinde gördüğümüz her üç görevi üstlenen tek kişidir tarihimizde. Moşe hem İsrael oğullarının yöneticisidir, hem peygamberdir, hem de geçiçi olarak Kohen vazifesini yapmaktadır. Aharon ve oğulları Moşe’nin yaptıklarını gözliyerek Kohenlik vazifesini öğreneceklerdir.

Yedi gün boyunca, Aharon ve oğulları sürekli olarak Mişkan’da nöbette olmalı ve hergün adanacak bu üç kurban (Hatat sığırı, Ola koçu ve Miluim koçu) sayesinde görevlerini öğrenme vazifesini yerine getirmelidirler.

Bu yedi gün zarfında, Kohenlik vazifesini ögrenen Aharon ve oğulları, bir taraftan farkına varmadan da olsa yapabilecekleri yanlış davranışların sorumluluk bilincini (Hatat kurbanı ritüeli aracılığı ile) algılarken diğer taraftan Tanrı’ya karşı minnettar olma duygusunu (Ola kurbanı ritüeli aracılığı ile) fiilen yaşıyacakardır.Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page