top of page

İYT Council of Immigrant Associations Kongresine katıldı.


İsrael’de Türkiyeliler Birliği 31 Ekim Salı günü Yeruşalayim’de “Moetset İrguney HaOlim Beİsrael” (Council of Immigrant Associations in İsrael)in genel kurul toplantısına katıldı.

Genel Kurulda Bulgaristan, Ukranya, İngiltere, Arjantin, İran gibi 19 ülkeden gelen ole hadaşların organizasyonlarının ve ailesi ülkede bulunmayan askerlere yardım eden Keren Miraj örgütünün temsilcileri yer aldı. İYT’yi Moatsa Başkanı Av. Yakup Barokas, Onursal Başkan Dr. Selim Salti ve Koordinasyon sorumlusu Eti Granit temsil etti.

Her temsilcinin kendini Sohnut HaYehudit Başkanı İtshak Herzog’a tanıtmasından sonra projeler üzerinde tartışıldı ve sorunlar dile getirildi. İran temsilcisi bu ülkede halen 20-30 bin arası Yahudi’nin yaşadığını ve kendileri ile ilişki kurmanın zorluğunu değindi. Bulgaristan yetkilisi Bulgaristan’da sadece 5 bin Yahudi’nin kaldığını, bunların aliyası için çalışıldığını belirtti. Ayrıca Bulgaristan sözcüsü, 2. Dünya Savaşı’nda Bulgar Kralı Yahudileri Nazilere teslim etmediğinden ve hayatlarını kurtardığından bu vesile ile bir etkinlik düzenlemek istediklerini, Bulgaristan hükümetinin de buna sıcak baktığını anlattı.

İtshak Herzog, dünyanın değiştiğini ve bu tür organizasyonlara gerek kalmadığı görüşünde olanların bulunabileceğini, ancak kendisinin bu birliklerin ole hadaşlar ile devlet kurumları arasında aracı işlevi görebileceğine inandığını ifade etti. Herzog ayrıca yıllık bütçenin bağlandığını ve gelecek yıl daha çok destek sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ayrıca farklı organizasyonlar arasında bilgi aktarımının ve karşılıklı yardımın önemine değindi.

Toplantının ikinci bölümünü Moetset İrguney HaOlim’in Başkanı Mario Lev yönetti. Söz alan Sohnut Aliya ve Klita Bölüm Müdürü Yehuda Sharf, bu yıl İsrael’e aliya yapanların sayısında az bir azalmanın gözlemlendiğini ve 29.700 olenin ülkeye göç ettiğini söyledi. Ancak önümüzdeki yıl ve her yıl bu sayının yüzde on düzeyinde artarak 45-50 bin civarına ulaşacağına inandığını ifade etti. Yehuda Sharf, bundan böyle hayati tehlike nedeni ile göç döneminin kapandığını, ole hadaşların kendi arzuları ile İsrael’de yaşamayı tercih edeceklerini ve İsrael’in yüksek yaşam düzeyi ile giderek oleler için daha yaşanası bir ülke haline dönüştüğünü söyledi.

Toplantının sonunda yıl sonu itibari ile İYT’deki sekreterlik görevinden ayrılan Jak Aboresi’ye bir hatıra plaketi sunuldu.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page