Ayhan Bilgen: Sol’un Antisemitizmi Anlamayışında Bir Başyapıt


Cumartesi günü Amerika tarihinin en ölümcül antisemit olayı yaşandı. Bir Neo-Nazi sinagogda sabah duasına gelen Yahudilere ateş açtı. 11 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Ölenlerden bir tanesi Holokost kurtulanıydı. 97 yaşında, Holokost’tan kurtulup Amerika’da hayatını kurmuş bir kadın, Amerikalı bir Neo-Nazi’nin Yahudi nefretine kurban gitti.

Böylesi korkunç bir nefret olayı olduktan sonra tabi ki tüm Yahudiler ve antisemit nefrete karşı olanlar kenetlendik, nefreti kınadık. Bu kınamalar içinde Türkiyelileri görmek Yahudi toplumu için çok değerli. Ne kadar sinagog kelimesi yanlış yazılmış olsa da Ayhan Bilgen’in aşağıdaki tweeti bu saldırıyı kınadı, toplumumuzda nefrete yer olmadığını yineledi. HDP’den önemli bir ismin bu açıklaması Türkiye’de antisemitizmin ciddiyetine dikkat çekti.

Ancak maalesef Ayhan Bilgen 12 saat sonra fikrini değiştirdi. Antisemitizmin kınanması gereken rezil bir nefret olmadığını, Yahudilerin İsrail’i destekleyerek körüklediği bir nefret olduğunu söyledi. Kısaca Yahudilere yöneltilen nefretin, şiddetin bizim suçumuz olduğunu söyledi. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünya; İngiltere’de, Amerika’da da birçok sol hareket ve parti antisemitizmi ve Yahudileri, İsrail bağlamı dışında anlamakta ve sorunlarını önemsemekte zorluk çekiyor. Yahudi kimliğini ve yüzleştiğimiz nefreti anlamakla, bitirmekle ilgilenmiyorlar. Bizi mağdur değil, suçlu olarak çizmek, nüanslarımızdan yoksun bırakmak çok kolay.

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Resim_x0020_2" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="https://i1.wp.com/www.avlaremoz.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-2018-10-28-at-19.16.11.png?resize=608%2C218" href="https://i1.wp.com/www.avlaremoz.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-2018-10-28-at-19.16.11.png" title="&quot;&quot;" style='width:456pt;height:163.5pt;visibility:visible; mso-wrap-style:square' o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill> <v:imagedata src="file:///C:\Users\Ovi\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="Screen-Shot-2018-10-28-at-19.16.11"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

[if gte vml 1]><v:shape id="Resim_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="https://i0.wp.com/www.avlaremoz.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-2018-10-28-at-19.23.07.png?resize=642%2C234" href="https://i0.wp.com/www.avlaremoz.com/wp-content/uploads/2018/10/Screen-Shot-2018-10-28-at-19.23.07.png" title="&quot;&quot;" style='width:481.5pt;height:175.5pt;visibility:visible; mso-wrap-style:square' o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"></v:fill> <v:imagedata src="file:///C:\Users\Ovi\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png" o:title="Screen-Shot-2018-10-28-at-19.23.07"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

Katliamcının Neo-Nazi olması, olayın ne İsrail’le ne Filistin’le bir alakası olmayışı, katliamcının polisin suratına açıkça “tüm Yahudilerin ölmesi gerek” demesi şöyle dursun, sayın HDP Milletvekili Ayhan Bilgen bu gerçeklerden hiç etkilenmeden, yukarıdaki şuursuz tweeti atması maalesef şaşırtıcı değil. Antisemitizmi geriletmenin Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Amerikalıların, Fransızların değil Yahudilerin sorumluluğu olduğunu ima eden bu söylemde Ayhan Bilgen aslında şöyle diyor: nefret görmenizin sebebi başka insanların sizi düşmanlaştırdığı, ezmek istemesi, ırksal veya dinsel ayrımcılık değil, siz nefret görüyorsunuz çünkü suçlusunuz. Bu imayla ezilen ve saldırı altında olandan kendi halini ıslah etmesi bekleniyor. Biz Yahudiler ne kadar uğraşırsak uğraşalım kendi kendimize antisemitizmi bitiremeyiz. Eğitilmesi gereken, nefretten arınması gereken Yahudi olmayan insanlar. Almanlar nasıl savaştan sonra kendilerine aynada bakıp hatalarını gözden geçirdiyse her toplum da antisemitizmi böyle ele almalı: nasıl böyle nefret dolu düşüncelerden uzaklaşabiliriz demeli. Bilgen’in dedikleri ayrıca tarih bilgisinden yoksun. Bu sözleriyle Bilgen antisemitizmin İsrail’in kuruluşundan binlerce sene önce başladığı gerçeğini reddediyor. Holokost’un, Farhud’un, Trakya Pogromu’nun, Rusya pogromlarının, Varlık Vergisi’nin, Engizisyon’un İsrail kurulmadan önce yaşandığını unutuyor.

Bunun üstüne bir de şu saçmalık ekleniyor: her Yahudi İsrail devletinin Gazze’deki aksiyonları için neden sorumlu tutuluyor? Yahudilerin çoğu İsrail vatandaşı değil. Bu hükümet ve aksiyonları çoğumuzun kontrolü dışında. Biz şahsen İsrail’in politikalarına karşı çıksak bile Yahudilere nefret kusmaya hazır suçlular bununla ilgilenmiyor. Acaba Ayhan Bilgen’in aklında sinagoga dalan silahlı katliamcı öldürmeden önce oradaki Yahudilere İsrail’i destekleyip desteklemediklerini mi sordu?

İyi başlayıp uygunsuzca bitiren Ayhan Bilgen’in Pittsburgh’taki nefret katliamı kınaması Türkiye ve dünya solun antisemitizme yanlış yaklaşımındaki tüm problemleri ortaya koyuyor. Tüm sorunu Filistin’e bağlıyor, tarihsel gerçeklerden kendisini soyutluyor, kendinde sorumluluk aramıyor, çözümü nefret suçunun mağdurundan bekliyor, Yahudileri İsrail-Filistin bağlamı dışında görmek veya anlamak için hiçbir çaba sarf etmiyor. Bu durumda Ayhan Bilgen’in yapması gereken öncelikle özür dilemektir. Sonrasında antisemitizmi Yahudilerden öğrenmek, birinci elden dinlemek için çaba sarf etmektir. HDP, Türkiye halklarının hepsini kapsayan bir kurum. Bu sebeple,nefret katliamını toplumsal bir hareket olarak kınamalı ve antisemitizme karşı Türkiye Yahudi toplumuyla dayanışma göstermelidir. Her türlü nefrete karşı birleşen bir hareket olarak HDP’nin Yahudileri dışarda bırakması, antisemitizmi hafife alması kabul edilemez.

Kaynak: AVLAREMOZ

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon