top of page

İsrael 70 yaşında


Eretz İsrael (İsrail toprakları) Yahudi halkının doğduğu yerdi. Dini, siyasi, tinsel birliği burada şekillendi. İlk kez burada bağımsızlığa ulaştılar. Ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel değerler yarattılar. Tevrat ilk kez burada medeniyete sunuldu.

…Yahudiler asırlar boyunca atalarının ana vatanlarında yeniden yerleşebilmek için çaba verdiler… Çölü yeşerttiler, İbrani dilini canlandırdılar, köyler ve şehirler inşa ederek, ekonomik ve kültürel yaşamı kontrol altına alarak, barışsever ancak kendini savunmasını bilen, bayındır bir topluluk oluşturdular…

İsrail Devleti… Tüm yaşayanlarının yararı için ülkenin gelişmesine çaba gösterecek; İsrail’in peygamberlerinin ön gördüğü gibi özgürlük, adalet ve barışa dayalı olacak; din, ırk, kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin tüm vatandaşlarına eşit siyasal ve sosyal haklar tanıyacak; din, vicdan, dil, eğitim ve kültür özgürlüğü sağlayacak; bütün dinlerin kutsal yerlerini koruma altına alacak ve Birleşmiş Milletler Anayasası’nın kurallarına sadık kalacaktır.

Elimizi tüm komşu devletlere ve yaşayanlarına barış ve iyi komşuluk dileği ile uzatıyoruz; onları kendi toprağında yerleşen bağımsız Yahudi halkı ile karşılıklı yardım ve işbirliği kurmaya çağırıyoruz.

İsrail Devletinin Kuruluş Beyannamesi’nden. (14 Mayıs 1948- 5 İyar 5708 )

Sevgili dindaşlarım, soydaşlarım, vatandaşlarım, Ey sevgili Yahudi Milleti;

Bu gün Yom Haatzmaut. Kutsal Kitabımızın yazdığı üzere, Yüce Tanrı’mızın bize vaat ettiği topraklar üzerinde, 2 bin yıllık sürgünden sonra, yeniden kurduğumuz devlet, bu gün 70 yaşında.

İsrail toprakları Yahudi halkının doğduğu yerdir. Ulusun uzun tarihinin önemli bir bölümü burada gerçekleşti ve bunun ilk bin yılı da Tevrat’ta anlatılmıştır. Kültürel, dini ve ulusal kimlik orada gelişti ve Yahudilerin çoğunluğu sürgüne yollandıktan sonra bile, fiziksel varlığını asırlar boyunca orada yaşattı. Yahudi halkı uzun yıllar dağınık bir şekilde yaşamasına karşın, ülke ile olan bağlarını koparmadı ve unutmadı. 2 bin yıldır kaybedilen Yahudi özgürlüğü,1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasıyla yeniden kazanıldı.

Bu ülke 70 yıl önce kurulduğu vakit, insanlar çılgın bir dünya savaşından ve Holokost faciasından çıkarak yeniden hayata tutunma çabasıyla yurda geri döndüler. Bu arada zaten uzunca bir zamandır bir vatan kurma çabasında olan yerli dindaşlarıyla el ele vererek, kanları, canları, terleri ve umutlarıyla ülkelerini yeniden inşa ettiler. İşte sevgili okurlarım, o günden bu güne tam 70 yıl geçti.

Bu ülkede yaşamanın kolay ve günlük güneşlik olduğunu hiç zannetmeyin. Vatanın kurulduğu gün doğan bebekler, bu gün 70 yaşına gelmiş yaşlı insanlar oldukları halde, hala barış içinde yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyorlar.

Oysa insanlar yurt edindikleri vatanlarında komşularıyla barış ve esenlik içinde yaşamak isterler Bu arzu Yahudi halkının aklında ve gönlünde umut olmaktan başka, bir arpa boyu ilerleyemiyor ne yazık ki.

Devletin kuruluş beyannamesinin ilk maddesi, komşularıyla barış içinde yaşamak olan bu ülkenin bir gün illa ki bu mutlu sonuca ulaşacağına yürekten inanmak istiyorum.

İsrail ve Arap halkları, aynı babanın oğullarından doğup yeşermiş kardeş halklardır. Avraam Avinu’nun ( Hz, İbrahim)’in iki oğlu Yişmael ( Hz. İsmail) ve Yitshak (Hz. İshak) aynı babanın iki oğludur. İki boy da Sami ırkındandır., İbranice ve Arapça Sami dilleri olup, birbirleriyle çok benzeşen dillerdir. Avraam’ın Tanrı ile antlaştığı en önemli yasası olan Brit Mila (sünnet) iki ulusun da ortak paydasıdır. Avraam’ın torunu olan Yaakov’un ( Hz.Yakup) en sevgili oğlu Yosef Atsadik ( Hz.Yusuf ) kendi öz kardeşleriyle uzun yıllar süren husumet ve düşmanlıktan sonra, bir araya geldiklerinde onları sofrasına konuk etmiş ve “ ine ma tov u ma naim şevet ahim gam yahad” demiştir. (işte, ne iyi ve ne güzeldir ki kardeşler hep birlikte oturuyorlar.)

İşte sevgili kardeşlerim, İsrail ile Arap ülkelerinin de bu amaç ve umutla bir gün hep birlikte, el ele, gönül gönüle, huzur içinde, barış içinde yaşayacaklarına yüreğimin en derinliklerinden inanmak istiyorum.

Bunun önce tüm çocuklar ve torunlarım için, daha sonra tüm gençler ve oğullarım için, sonra da hepimiz ve insanlık için diliyorum.

Yazıma ulusal marşımız ile son vermek istiyorum.

HATİKVA (UMUT)

Kalbin derinliklerinde

Bir Yahudi ruhu olduğu sürece

Doğu’ya doğru

Bir göz bakar Siyon’a

Ümidimizi henüz yitirmedik

İki bin yıllık ümidimizi

Toprağımızda özgür bir halk olmak

Siyon toprağında ve Kudüs’te

HAG SAMEAH

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page