top of page

Haftanın Peraşası:VAYiKRA


İlginç bir şekilde müfredatlarının başlangıcını karmaşık ve detaylı korban kurallarıyla yapan Yahudi okulları vardır. Bu tercih daha eğlenceli ve ilgi çekici olan hikâye ve anlatımların yerine getirilmiştir. Bu ironi aslında Midraş kökenli bir öğretiye dayanır. Midraş, çocuklara Tora öğretmeye başlamak için Vayikra kitabını önerir. Nasıl ki korbanlar saflaşmak için yapılıyorsa ‘bunu en iyi olarak saf olan çocuklar anlar’ ilkesi gereğince müfredatlar bu konuyla başlamaktadır. Bunun nedeni üzerinde biraz düşünmek gerekir.

Bir görüşe göre Vayikra kitabının öğretileri aslında çocuklara değil anne ve babalara mesaj göndermektedir. Cemaatler okulda öğrendiklerini evde anlatan çocukların korban kurallarını anlatmalarını benimsemişlerdir. Çünkü Yahudilik yaşam tarzının en önemli adımlarından biri fedakârlıktır. Anne ve babalar çocuklarının Tora eğitimi konusunda çok ciddi fedakârlıklar yapmak zorundadırlar. Anne ve babalar yaşamlarında bu eğitimin giderlerini karşılamak için birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalabilirler. Ancak çocukların Tora öğretiminin her şeyin üzerinde olduğu gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır.

Yirminci yüzyılda Polonya’da yaşayan, ekonomik olarak zorluk içinde olan bir ailenin babası daha iyi şartlar elde etmek ve ailesini geçindirmek üzere çalışmak için ABD’ye gitme kararı alır. Ancak ne yazık ki Birleşik Devletler’i de içine alan Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Aile, birbirlerinden uzun süre ayrı kalır. Bu süre içinde evin annesi iki çocuğunun Tora eğitimi için de azami çabayı gösterir. Günün birinde oğlunun büyük bir bilge olma potansiyeline sahip olduğunu ve bunun için özel bir eğitime ihtiyaç duyduğunu öğrenir. Bunun üzerine kadın gündüz işine ek olarak gece de çalışmaya başlar. Çabası bir süre sonra sonuç verir. Oğlu çağımızın büyük Tora bilgelerinden Rabi Hayim Pinhas Scheinberg olarak karşımıza çıkar. Bu büyük bilgenin kazanılmasındaki en önemli etkenlerden biri annesinin onun için gerçekleştirdiği fedakârlıklardır.

Çocuklarımızın eğitimi için sadece maddi fedakârlık yeterli değildir. İyi bir eğitimin yanı sıra iyi bir insan olması ve kendini geliştirebilmesi için azami fedakârlığa ihtiyaç vardır. Sadece gittiğimiz tatillerden gereğinde fedakârlık etmek değil aynı zamanda davranışlarımızla da bunu desteklediğimizi göstermemiz gereklidir.

Bereşit kitabının Akeda bölümünde Avraam’a bıçağı çekmesini söyleyen ‘göklerden konuşan’ bir meleğin varlığına işaret eder. Avraam’ın bulunduğu yer o kadar kutsaldır ki meleklerin bile buraya inebilme şansları yoktur. Rav Moşe Siman Tov’un açıklamalarına göre Avraam’ın yaptığı büyük fedakârlık onun bulunduğu yere özel bir Keduşa gelmesinde etkili olmuştur.

Bu nokta anne ve babalar tarafından unutulmamalıdır. Bu konuda bir şeyden vazgeçen ve yerine Tora öğrenimini tercih eden anne babalar çok özel bir kutsallık ile ödüllendirilirler.

Bu aslında Vayikra kitabının da verdiği önemli bir mesajdır. Anne babalar çocuklarının eğitiminde ve özellikle Tora eğitiminde yapmaları gereken fedakârlığı mutlaka hayata geçirmelidirler. Bu da bizlere korbanın hayatımızdaki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page