top of page

Adar ayı :sevincimizi arttırabilmek


Yahudilikte yıllık yargının ve yazgının belirlendiği Roşaşana ve Yom Kipur gibi iki önemli günü içinde barındıran Tişri ayı, senenin ilk ayı olarak kabul edilir. Mısırdan, kölelikten kurtuluş ve Tora’mızın alınmasına giden süreci başlatan Nisan ayı da, Tora dilinde ilk ay olarak kabul edilir. Tora diline göre de son ay Adar ayıdır. İlk günlerini yaşamakta olduğumuz bu ay içinde senenin en renkli ve neşeli bayramı olan Purim bayramını kutlayacağız. משנכנס אדר מרבים בשמחה. Adar ayına girince sevinçlerin arttığı söylenir. Acaba sevinçlerimizi arttırabilmek için bizler neler yapabiliriz?

Sevinçli olma durumu için בשמחה söylenir. Bu kelimenin harflerini yer değiştirirsek מחשבה - düşünce kelimesini elde ederiz. Sevinçli olmak öncelikle bir düşünce halidir. Aynı şeye bakmalarına rağmen iki farklı şey gören insanlar, düşüncelerini farklı şekilde yönetmektedirler. Olumlu şeyler düşünen insanlar, etrafında olumlu şeyleri daha kolay görürler. Sevinçli olmak isteyen insanlar için de büyük şeylerin olmasına gerek yoktur. Sahip olduklarını fark eden, onlar için şükreden insan mutlu olmaya ilk adımı atmaya başlar.

Adar ayının simgesi balıktır. Gökyüzüne ve suya bakan iki balık resmiyle ifade edilir. Suya bakan balık yeryüzünü ve maddeyi; yukarıya doğru bakan balık da gökyüzünü ve ruhaniliği temsil eder. Yahudilikte bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Fiziksel bir hayatta toranın öğrettiği manevi değerleri yaşayarak yeryüzünü, gökyüzüne yaklaştırırız. Bu düşünce şekli bizi sevince yaklaştırır.

Balık aynı zamanda bereket kaynağıdır. Yaratılışta Tanrı tarafından kutsanan bu hayvanların iki özelliği vardır: İlki sadece kendi türüyle çoğalması. Farklı tür balıklar birbirleriyle çoğalmadığı için soyları sonsuza dek koruma altındadır. Bereketli olmalarının bir başka nedeni de gözden uzakta olmalarıdır. Kötü göz - ayin ara, gözden uzakta yaşayanlara daha zor ulaşır. Bu nedenle balıklar kolay çoğalırlar ve bereketi simgelerler.

Sevincimizi arttırabilmek ve bereketli olmak için Adar ayı güzel bir potansiyele sahiptir.

Moşe Rabenu'nun hem doğduğu, hem öldüğü gün olan 7 Adar bu ayın simgesi olan balık gibi ölümle yaşamın, iyiyle kötünün içiçe olduğunu bize hatırlatır. Purim hikayesinde tüm yahudilerin ölümüne karar verildiği gün 13 Adar ile kurtuluşun geldiği gün 14 Adar ın yine birbirini takip ettiğini görüyoruz.

Tanrı’ya olan inancımızı yitirmeden, tüm kurtuluşun O’nda olduğunu unutmadan her bir olayda iyiyi görme arayışına hasidik felsefede “Azamra “denir. Bu düşünceden yola çıkarak İsraeldeki Türkiyeliler Birliği Dergisi Bültende birkaç senedir devam eden yazılarıma, bundan böyle Azamra adlı köşemde devam edeceğim. Her zaman iyiyi görebilmek ve sevincimizi arttırabilmek dileğiyle…

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page