top of page

ברוכים הבאים לחלק בעברית של האתר התאחדות יוצאי תורכיה בישראל


קהל היעד של האתר הנו באופן טבעי ציבור של עולים ותיקים כחדשים מתורכיה בישראל. אך לא רק. הוא משתדל להגיע גם מעבר לגבולות המדינה, בעיקר ליהודים שחיים בתורכיה ולאלה שבחרו לחיות במדינות שונות בעולם.

לכן, השפה הדומיננטית הנה השפה התורכית, שמזה 2-3 דורות משמשת כשפת אם ליהודי תורכיה. תהליכים היסטוריים כמו הלאומניות שגברה במדינות הבלקן ותורכיה, מכת השואה, עלייתם לישראל של רוב יהודי האזור, צאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל דוברי לדינו גרמה לשימוש הולך ופוחת של אלה שנולדו עם השפה הזו, שמתחילה להישכח.

מדינת ישראל קמה לאחד את העם היהודי שבתפוצות, במולדת עצמאית אחת, תחת דגל אחד, וגם לאחר החייאתה תחת שפה אחת : השפה העברית. אבל לא בשביל למחוק את תרבויות יהודיות שנוצרו או הושפעו מהחיים בין עמים אחרים. במקרה של יהדות תורכיה והבלקנים , השפה והתרבות ספרדית יהודית. לכן קמו מוסדות אקדמיים אשר חוקרים את השפה ותרבות הלאדינו. נוסדה לפי חוק "הרשות הלאומית לשפת הלדינו ותרבותה".

התאחדות יוצאי תורכיה מאז הקמתה היה חלק מהמאמצים לשימור השפה ותרבות הלדינו, וממשיכה להתייחס אליה לא רק בנוסטלגיה, אלה גם ככלי להכרה במורשת יהדות תורכיה, עם הספרות, המוסיקה, והפולקלור שלה.

טורקית ולדינו ממשיכים להיות כלים הכרחיים לתקשורת ולקליטתם של העולים מתורכיה לישראל, שלשמחתנו הולכת וגודלת במספרים יפים. אך בהבדל עם גלי עליה הקודמים מתורכיה, רמת ההשכלה של העולים בשנים האחרונות הנה גבוהה מאוד, ויחד עם ילדי יוצאי תורכיה מדור קודם, מתרגלים מהר מאוד לשפה העברית.

בתורכיה חיים היום כ-10000 יהודים שלא כולם מסוגלים לעלות לארץ בקרוב, ומאגר העולים אינו בלי סוף. חייבים והגיע הזמן להשתמש בשפה העברית ביחד עם תורכית ולדינו בתקשורת ביננו, לקידום השליטה של העולים בשפה העברית ( דבר שעושים), אבל חשוב יותר למען העתיד של ההתאחדות וכל ההתארגנויות החברתיות הקיימות בישראל ופועלות בשפה התורכית. ילדינו לא מדברים יותר את השפות הללו, הם ישראלים לכל דבר, אבל אסור לנו לאבד אותם כממשיכי דרך וכמתעניינים במה שזה להיות יוצאי תורכיה.

חשוב לציין שכל מי שפועל במסגרת ההתאחדות עושה זאת באהבה ובהתנדבות. אין לנו פקידות וסופרים מקצועיים. כולנו ישראלים עם שורשים ספרדים וצאצאי הקהילה היהודית המפוארת בתורכיה. השפה העברית הנה האמצעי שתאפשר לנו להעביר את הדגל לילדינו.

כמובן שזה מתחיל מלשכנע אותם שאנחנו לא גלותיים, שכל מטרותינו למען מדינת ישראל, על ידי תמיכה בעליה, בשמור מורשת ותרבות חלק חשוב מהעם היהודי, בשיפור היחסים עם תורכיה (שהם חשובים לישראל). אין זה אפשרי להבטיח המשך ללא השפה העברית.

לכן תמצאו באתר זה חלקים הולכים ומתפתחים בעברית. בתקווה שבין אלה ששולטים בשפה יהיו רבים שייתנו כתף וישלחו חדשות, מאמרים, סיפורים והצעות לחיזוק ולשיפור החלק הזה של האתר.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page