İTAHDUT YOTSEİ TURKİYA (TÜRKİYELİLER BİRLİĞİ)NİN AMACI(Türkçe)


60 yıla yakın bir süredir İsrail’de faaliyet gösteren Türkiyeliler Birliği’nin tüzüğüne göre temel amaç ve hedefleri şunlardır:

 • İsrail’e göç eden ole hadaşların ülkenin yaşam şartlarına uymalarına yardımcı olmak, onlara sosyal sigorta, sağlık sigortası, eğitim, iş bulma gibi konularda yol göstermek, gereğinde maddi destek sağlamak,

 • Ülkeye kaynaşmaları için faaliyetlerde bulunmak, etkinlikler, konferans ve geziler düzenlemek,

 • Ole hadaşların İbranice lisanını daha kolay öğrenebilmeleri için yetkili kuruluşların yanı sıra yardımcı olmak, kurslar düzenlemek,

 • Türkiye kökenli olup Israil’de yaşayan başarılı üniversite ve yüksekokul öğrencilerine destek olacak maddi yardımda bulunmak, burslar vermek,

 • Türkiyeli Yahudilerin dil, örf ve adetleri ile folklorlarını korumalarına katkıda bulunmak, ladino dilinin yaşatılması ve korunması için çalışmalar yapmak,

 • İsrail Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında siyasal, ekonomik ve kültürel İlişkilerinin en iyi düzende olması için katkıda bulunmak,

 • İsrail Devletinin Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyetinin de İsrail’de en olumlu şekilde tanıtılmasına çalışmak,

 • Türkiye ile İsrail arasında ekonomik ilişkileri, turizm işbirliğini geliştirme amacını güden girişimlerde bulunmak ve bunları teşvik etmek,

 • Sosyal medya, internet ve yazılı basın yolu ile iletişimi sağlamak ve bilgi akışını düzenlemektir.

Bizi Takip Edin
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Google Places Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon