top of page

İsrail'de Türk usulünde Selihot duası


Elul ayında bağışlanmak için Tanrı’ya yalvarılan Selihot duaları edilir. Burada önemli olan yakarış ve af dilemenin, ‘ben’ değil, ‘biz’ olarak yapılmasıdır. Tanrı’nın Tora’da belirtilen 13 özelliğinin yüksek sesle defalarca tekrar edilmesi Selihot dualarının esasını oluşturur. Selihot duaları, gecenin son bölümünde, gün henüz ağarmadan yapılır. İstanbul’da Yahudilerin toplu olarak aynı semtlerde yaşadıkları dönemde gece yarısından sonra bir görevli kapılara vurarak herkesi uyandırır ve Selihot duasına çağırırdı. Bu adet son elli yılda Türkiye’de uygulanamaz oldu.

Ancak İsrail’de Türkiye’den gelen Yahudiler bu yıl da bir araya gelerek Aşdod Meam Loez Cemaati(Yeruşalayim Kotel'de), Bat Yam Nesim Behar Cemaati(Yeruşalayim Kotel'de), Ranana Neve Şalom Sinagogunda ve Joseph Niego Locasi Mikve İsrael Ziraat Okulu’nun tarihi Sinagogunda hep birlikte Selihot dualarını okudular.

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page