Türk Yahudi’si mi, Türkiyeli Yahudi mi? (1)

September 13, 2017

 

 

 

 • Türkiye Anayasası’nın 66. maddesine göre; “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” Keza tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da“Türk Türk'tür, Türkiyeli diye de bir şey yoktur. Bu kadar açık.” diyor

 • Sözcü Gazetesi’nde 20 Nisan 2015’de yayınlanan bir söyleşisinde.Gerçekten bu kadar açık mı? Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Laz,Çerkez, Boşnak, Arnavut, Arap, Kürt, Sünni, Alevi, Yahudi, Ermeni, farklı etnik grupların, farklı kültürlerin aynı potada eritilmesine, bir milletin, bir ulusun yaratılmasına, Türk kimliğinin güçlendirilmesine çalışılmıştır.

  İsrail’de de, kuruluş yıllarında, çok farklı ülkelerden gelen Yahudilerin aynı

  kimliği benimsemesi için bir nevi asimilasyon politikası uygulanmıştır.

  Ancak Türkiye’de “vatandaş Türkçe konuş” gibi abartılı uygulamalarla,

  dönemsel olarak da farklılıkları yok sayan bir siyaset sonucu Türk

  soyundan gelmeyenlerin ötekileştirildiğini ve vatandaşlık kavramının

  anlamını yitirdiğini görmekteyiz.

 • Nitekim 1930 ve 40’lı yıllarda Trakya olayları ve Varlık Vergisi uygulamasında, azınlıklar yerlerinden sürülmüş ve “yabancı” olarak nitelendirilerek ayırıma tabi tutulmuşlardır.

 • Eşit vatandaşlık kavramının yerine ırkçı bir yaklaşım olan Türkçülük ön plana

  geçmiştir.

  Sonraki yıllarda bu ayırımcılık daha az belirgin hale gelmiş, ancak anayasal

  bir hak olarak eşit vatandaş sayılması gereken Yahudi’nin yabancı olarak

  görülmesine devam edilmiştir.

  23.02.2005 yılında Şalom Gazetesi’nde yer alan “Kimliklerdeki din ibaresi”

  başlıklı başyazımı aktarmak istiyorum:

  “Herkesin belleğinde anlatmaktan hep keyif aldığı bir ‘askerlik dosyası’

  vardır. Yıl 1971, 12 Mart sonrası, Tuzla Piyade Okulu’ndayım. İsmim tamam

  da soyadım kafaları karıştırıyor; ‘Barakaş’ oluyor, ‘Karakaş’ oluyor. Tabi

  diplomaların hazırlanacağı gün ‘gerçek’ ortaya çıkıyor. Kalemde görev

  yapan yedek subay adaylarından biri kimliğimi görüyor ve bana; ‘iyi

  yutturdun ha…’ diye yarı kinayeli bir edayla sitem ediyor.

  Altı aylık dönem tamamlandı, kuraların çekileceği gün gelip çatıyor. İki bin

  kişi büyük bir salonda yer alıyoruz. Ben hukukçular arasındayım, 40-50

  aday var. O sırada Fransızca özel kuraları çekilmek üzere, katılan sayısı üç.

  Arkamdan bir arkadaşım iteliyor; ‘Saint-Joseph mezunu değil misin, ne

  duruyorsun?’ Albaya durumu açıklıyorum; ‘tamam, yalnız dördüncü sırada

  yer alacaksın’ diyor.

  İlk sırayı çocukluk arkadaşım İzak K. çekiyor, dolu; Ankara Genel Kurmay

  Başkanlığı… Şansım nerede ise sıfıra iniyor. İkinci çekiyor boş, üçüncü

  çekiyor yine boş… Salonda korkunç bir uğultu kopuyor. Belki ikimiz de

  Yahudi olduğumuzdan... Bana da Kara Kuvvetleri Komutanlığı nasip oluyor.

 • Merkezde görev göremeyeceğimizi biliyorduk, ama en azından Ankara’da

  olacaktık.

  Tayinimiz Mamak’a çıkıyor, tümende tutuklu olarak kimler yok, Deniz

  Gezmiş, Hüseyin İnan, Behice Boran vs. Bir süre ‘azılı’ olmayan siyasileri

  hamama götürüp getiren Hazır Kıta komutanı olarak görev yapıyorum,

  kaçsalar vuracağım…

  Ancak bir yıllık hizmet süresinin önemli bir bölümünü vekâleten deruhte

  ettiğim İdari-Hizmet Bölümü komutanı olarak geçiriyorum. Bölükteki erlerin

  büyük çoğunluğu boksör ve güreşçi, başlarında çalıştırıcı olarak bir kıdemli

  çavuş yer alıyor. Ben ise kantine aldırdığım bir tost makinesinden para

  kırıyorum, bu geliri de bölüğün bahçe ve binasının boyanmasında,

  çiçeklendirilmesinde kullanıyorum.

  Terhis günü gelip çatıyor, gidip alay komutanımla vedalaşıyorum. Ayrılırken

  arkamdan tabur komutanı ile konuşmasını duyuyorum; ‘Yahudi ama iyi bir

  subaydı…’ Ne de olsa övgü dolu sözler… Subay olabilmiş ancak Yahudi

  kimliğimden kurtulamamıştım.

  NOT: Yazım gelecek hafta devam eedecek.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Bizi Takip Edin
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Google Places Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon