Göçmenlere kolaylık sağlayan iki uygulama yürürlüğe girdi


Göçmenlere kolaylık sağlayan iki uygulama yürürlüğe girdi

Pasaport ve ehliyetlerin alınmasında yeni ole hadaşlara kolaylık sağlayan

iki uygulama yürürlüğe girdi.

Haziran ayında oy birliği ile kabul edilen yeni yasaya göre, bir ole hadaş

İsrail’e giriş yaptığı tarihten üç ay sonra beklemeksizin İsrail pasaport

edinme hakkına sahip olmaktadır. Yeni yasaya göre, İsrail’e giriş tarihinde

pasaport edinmeye hak kazanan yeni ole hadaşın pasaportu beş yıllık

olacaktır. Bu sürenin sonunda zamanının ¾’ünü İsrail’de geçirmiş olması

şartı ile yeni bir ücret ödemek zorunda kalmadan ole hadaşın pasaportu

beş yıl için yenilenecektir. Bu süreyi İsrail’de geçirmeyen ole hadaşlar bu

haktan mahrum kalacaklar ve pasaportları geçersiz olacaktır.

Daha evvelce İsrail vatandaşlığını kabul edenlerin “Aliya” yaptıkları

tarihten itibaren 360 günün 3/4 ‘nü İsrail’de geçirmeleri durumunda bir yıl

sonra İsrail pasaportu edinme hakları vardı. Kanunun uygulanmasına

başlanmış ve üç aylık süreyi İsrail’de geçirmemiş dahi olsa ole hadaşlara

geçici pasaport değil 5 yıl süreli biyometrik İsrail pasaportu verilmeye

başlanmıştır.

Ole hadaşlara kolaylık sağlayan diğer bir uygulama ise ehliyetler ile ilgilidir.

Ulaştırma Bakanlığının yeni düzenlemesine göre beş yıldan uzun süreli

yabancı bir ülkenin ehliyetini elinde bulunduran ole hadaşlara test sınavına

tabi tutulmadan İsrail ehliyeti verilmesine başlanmıştır. . Aynı uygulama

ikinci defa aliya yapanlar “toşav hozer” için de geçerli olacaktır. Aliya

yaptıkları tarihten önce beş yıldan daha kısa süreli bir ehliyet

bulunduranlar ise eskiden olduğu gibi test imtihanını geçmek zorunda

kalacaklardır.

Bir yıl süre ile yabancı ehliyet ile araba kullanma ve üç yıl içinde yeni

ehliyet almaya ilişkin süreler aynen muhafaza edilmektedir. Ayrıca göz

muayenesi işlemleri de çok daha kolay ve seri hale getirilmektedir.

Konu ile ilgili her iki haber de daha evvelce sitemizde yayınlanmıştı. Ehliyet

almak için gerekli olan belgeler hakkında sitemizin forum bölümüne girilerek bilgi edinmek mümkündür.

http://turkisraelforum.createaforum.com/index.php

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon