top of page

החלה ההרשמה למלגותמאז היווסדותה לפני 62 שנה , התאחדות יוצאי טורקיה בישראל מעניקה מלגות מדי שנה, לסטודנטים להשכלה גבוה ממוצא טורקי . למרות הקשיים , גם השנה נעניק מלגות בזכות תרומות משמעותיות של התורמים , המתנדבים והחברי הקהילה התומכים באירועים . במסגרת ההחלטה המשותפת של מועצת המנהלים ושל וועדת המלגות, יש למלה טופס רישום ולצרף מסמכים הדרושים בלינק המצוינת עד ליום 10.10.2022 לכל המאוחר.Comments


עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page